Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Pilot integraal werken gestart in Montfoort

Geplaatst 20 apr. 2017 08:27 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 20 apr. 2017 08:28 bijgewerkt ]
Op dinsdag 11 april was UW Ouderplatform aanwezig bij de aftrap integraal werken in gemeente Montfoort. Voor ons is dit een belangrijk speerpunt omdat gezinnen met een meervoudige hulpvraag met veel verschillende teams en loketten te maken krijgen. Het doel van de jeugdwet is om dit juist te verbinden en te werken volgens het systeem 1 gezin 1 plan en 1 consulent/regisseur ook over de verschillende wetten in het sociaal domein heen. Gemeente Montfoort wil dit graag samen met betrokken partijen en gezinnen ontwikkelen zodat het ook echt passend wordt bij de diversiteit van de gezinnen.

Het jeugdteam, de SWOM, leerlingenvervoer, regionaal bureau leerplicht, UW Ouderplatform, schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk en beleidsambtenaren van de gemeente hebben tijdens de aftrap casussen besproken. Het was best schokkend om te zien met hoeveel partijen sommige gezinnen te maken krijgen en hoeveel bureaucratie dat met zich meebrengt. Het woord verwijzen wordt heel makkelijk gehanteerd en dan hebben we het niet over verwijzen naar specialistische hulpverlening maar naar allerlei teams die over de toegang tot verschillende hulpvormen gaat. Maar elke verwijzing betekent ook weer aanvraagformulieren, informatie, een beoordeling (gesprek) en nieuwe consulenten. Om wat meer inzicht te geven een aantal voorbeeld situaties waar het om gaat.

Voorbeeld situaties

Er zijn gezinnen met meerdere kinderen met een zorgvraag waarvan bijvoorbeeld 1 kind 18 is of wordt en overstapt naar begeleiding vanuit de WMO en/of beschut werk. Dan kunnen er drie verschillende teams/loketten nodig zijn om dit allemaal geregeld te krijgen. Naast jeugdhulp is er ook regelmatig leerlingenvervoer nodig want nu een aparte aanvraag is bij de gemeente. Is het dan handig om dit ook te regelen bij het jeugdteam die al hulp geeft en goed weet hoe de situatie van het kind is? Maar het kan ook gaan om gezinnen waar een kind (jeugdteam) en een ouder(swom of schulphulpverlening) hulp nodig heeft. Het gaat om een grote diversiteit van gezinssituaties waarin we op zoek zijn naar een goede aanpak om wat van de regeldruk weg te halen. Herkent u zich hierin dan zijn we op zoek naar u.

De volgende stap: welke ouders willen meedoen?

Systemen kunnen nu weer nieuwe plannen schrijven maar als we het gezin als uitgangspunt nemen is het van belang om daar te beginnen. Die stap wordt nu gemaakt en het jeugdteam neemt hierin de regie. Heeft u als ouder uit gemeente Montfoort naast het jeugdteam ook te maken met hulp vanuit de SWOM, Ferm Werk, Schuldhulpverlening, regionaal bureau leerplicht en/of leerlingenvervoer dan zijn we op zoek naar u. We willen graag met u in gesprek om samen te bekijken hoe dit beter georganiseerd kan worden. Welke knelpunten ervaart u nu, hoe kan de informatievoorziening verbeteren en hoe kunt u minder last van bureaucratie krijgen bij het organiseren van zorg en ondersteuning?

Heeft u interesse en wilt u meedoen of vragen dan kunt u mailen naar ons infopunt via: info@uwouderplatform.nl t.a.v. Nely Sieffers en met vermelding pilot integraal Montfoort.
Wij hopen op veel ouders die willen meedoen zodat we weer een stapje verder komen in de gezinsgerichte aanpak.