Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Pilot integrale hulp voor gezinnen met een meervoudige hulpvraag in gemeente Montfoort

Geplaatst 23 feb. 2017 08:10 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 23 feb. 2017 08:36 bijgewerkt ]
Wethouder Langerak heeft de toezegging gedaan om in 2017 een pilot integrale hulp te starten als de gemeenteraad ook hiermee akkoord gaat. Het doel is om met elkaar te onderzoeken hoe de dienstverlening van gezinnen met een meervoudige hulpvraag verbeterd kan worden. Dit is een mooi resultaat van de overleggen tussen UW Ouderplatform en gemeente Montfoort in november en januari over het integraal beleidsplan sociaal domein. 

Voor gezinnen in Montfoort en Linschoten waar hulp nodig is voor kind en volwassenen (kan ook kind boven de 18 zijn) zijn er drie verschillende teams/loketten die een deel van de hulp bieden. Het jeugdteam zorgt voor het deel jeugdhulp, de SWOM voor de maatschappelijke ondersteuning van volwassenen en voor inkomen en arbeid is Ferm Werk de juiste plaats. Daarbij wordt er ook nog regelmatig gebruik gemaakt van leerlingenvervoer en leerplicht.
In de jeugdwet is als doel gesteld dat er gewerkt moet worden volgens het principe 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur/consulent ook al gaat dat over verschillende soorten van hulpverlening. Door de inrichting van het sociaal domein in gemeente Montfoort kunnen gezinnen met 5 verschillende contactpersonen te maken hebben. Dit geeft voor ouders veel extra bureaucratie en regeldruk wat we graag willen voorkomen. Dit zien we onder andere bij gezinnen met jonge en volwassen kinderen die beide hulp nodig hebben. 

Sturen op kwaliteit

Verder hebben we ook gesproken over de prestatie-indicatoren waar alleen op aantallen wordt ingezet en niet op de kwaliteit. UW Ouderplatform vindt het belangrijk dat de hulp die aangeboden wordt van goede kwaliteit is en de gemeente daar ook op stuurt. We hebben hierop de toezegging gekregen dat er een aanvulling komt.

Kwaliteit dienstverlening SWOM

We krijgen regelmatig signalen van ouders over de dienstverlening van de SWOM. In november hebben we dit al een keer besproken maar de informatievoorziening op de website is nog steeds niet op orde. Heeft u ervaringen, positief of negatief, dan horen wij dit graag en kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl