Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2017‎ > ‎

Vacature kernteam jeugd participatieraad Woerden

Geplaatst 24 feb. 2017 05:56 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 24 feb. 2017 05:57 bijgewerkt ]
Wegens vertrek van een van haar leden heeft de Participatieraad Woerden een vacature in haar kernteam Jeugd. 
Naast het kernteam Jeugd zijn er ook kernteams voor Zorg en Werk & Inkomen. Het kernteam heeft een vaste
kern van 2 leden en wordt ad-hoc aangevuld met inwoners/ervaringsdeskundigen die het kernteam input geven.
 
De Participatieraad is een adviesraad ingesteld door de gemeente Woerden om haar, gevraagd en ongevraagd,
te adviseren over alle aspecten van het Sociale Domein binnen de gemeente Woerden.

We zijn op zoek naar iemand met ervaring op het brede terrein van de jeugdhulp. De gemeente heeft met 
de nieuwe jeugdwet een cruciale rol gekregen in de zorg voor de jeugd van onze gemeente.
U kunt vanuit de participatieraad via uw adviezen maar ook informele contacten invloed uitoefenen
op de wijze waarop de gemeente Woerden haar rol invult.

De raad vergadert 10 maal per jaar. Daarnaast zijn er veelvuldig contacten met beleidsambtenaren
van de gemeente, zorgverleners en inwoners. Leden van de participatieraad ontvangen een onkostenvergoeding
van 750 euro per jaar. U dient inwoner te zijn van de gemeente Woerden. 

Voor meer informatie over de participatieraad kunt u de website raadplegen: www.participatieraadwoerden.nl 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u bellen met de secretaris Ton Eijkenaar 06-51545106 of
schriftelijk contact opnemen via ons mailadres info@participatieraadwoerden.nl