Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2018‎ > ‎

Leeftijdsgrens pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Geplaatst 22 jul. 2018 04:39 door Nely Sieffers   [ 22 jul. 2018 04:40 bijgewerkt ]
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Pleegzorg-na-18-jaar.pdf
Jongeren kunnen vanaf 1 juli 2018 standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin blijven. Dit is een nieuwe afspraak tussen het Rijk, vereniging van Nederlandse gemeenten en Jeugdzorg Nederland. Volgens de jeugdwet stopt pleegzorg als een kind 18 jaar wordt en kan daarna een verlenging afgegeven worden tot 23 jaar vanuit de verlengde jeugdhulp. In de praktijk merken we dat dit lastig werkt en zijn we dus blij met deze automatische verlenging tot 21 jaar en daarbij nog de optie tot 23 jaar, indien nodig.

Jongeren in Nederland blijven gemiddeld tot 24 jaar thuis wonen wat ruimte geeft voor het afmaken van de studie en ontwikkeling om zelfstandig in het leven te staan. Van pleegkinderen kun je niet verwachten dat ze dan op 18 jaar al zelfstandig kunnen gaan wonen of te maken krijgen met allerlei bureaucratie voor verlengde jeugdhulp of hulp vanuit de wmo. Daarom zagen we ook regelmatig jongeren tussen wal en schip vallen door schooluitval, werkeloosheid, schulden en verhoogd risico op dakloosheid. De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat pleegzorg automatisch doorloopt tot 21 jaar, tenzij de jongere dat niet wil. Vanaf 18 jaar stoppen wel de kinderbeschermingsmaatregelen en daarom ook de keuze voor de jongere of hij/zij niet langer in een pleeggezin wil blijven.

Veranderingen voor gemeenten

Deze wijziging zorgt ervoor dat gemeenten hierop in moeten spelen door goede afspraken te maken bij de inkoop van pleegzorg, informatie voor (pleeg)ouders en pleegkinderen op de website en aanpassen van aanvraagprocedures en beleid. De factsheet 'Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?' van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging in praktijk te brengen.