Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2018‎ > ‎

Nieuwe vragenlijst voor ouders en jeugdige: Samen beslissen over passende jeugdhulp

Geplaatst 16 jul. 2018 07:53 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 16 jul. 2018 07:54 bijgewerkt ]
Heeft je kind een zorgvraag in verband met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychische of sociale problemen dan is het belangrijk dat je samen kunt beslissen over de meest passende jeugdhulp. Samen beslissen betekent dat de verschillende mogelijkheden besproken worden met de jeugdhulpprofessional (kan ook een professional zijn van een team via de gemeente), ouders en kind en dat je samen een afweging en beslissing maakt welke hulp passend is. Jeugdhulpprofessionals geven hierbij uitvoering aan hun beroepscode en richtlijnen die de kaders geven hoe er gewerkt moet worden. Ook voor het samen beslissen met ouders en jeugdige over passende jeugdhulp is er een richtlijn met informatie voor ouders, een werkkaart met een korte uitwerking en de uitgebreide richtlijn uitgewerkt voor professionals

De vragenlijst

De gezamenlijke cliëntenorganisaties horen graag van ouders en jeugdige hun ervaringen over het samen beslissen over passende jeugdhulp. Krijgt je kind jeugdhulp vanuit de jeugd-ggz, jeugdzorg en/of jeugdbescherming dan horen we graag wat jullie ervaringen zijn. Je kunt hier de vragenlijst invullen.
De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. We stemmen af hoe we samen de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je tot 1 augustus 2018 invullen. Vanaf september 2018 staat de notitie op de site van ‘Jeugdhulp doen we samen’.

Het project 'Jeugdhulp doen we samen' 

In 2018 en 2019 werken cliëntenorganisaties samen in het project ‘Jeugdhulp doen we samen.’ Tijdens dit project onderzoeken we in verschillende regio's hoe het is gesteld met de participatie binnen de jeugdhulp. Daarom zetten we vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. Stichting UW Ouderplatform levert een bijdrage aan de projectgroep van 'jeugdhulp doen we samen'.