Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2018‎ > ‎

Voltijds HB-onderwijs is gratis en noodzakelijk

Geplaatst 19 jul. 2018 06:59 door Nely Sieffers   [ 19 jul. 2018 07:07 bijgewerkt ]
Veelgestelde vragen bij ons infopunt

Voor (hoog)begaafde (HB) kinderen is het belangrijk dat er een dekkend en gratis onderwijsaanbod is. Naast de speciale groepen in de basisscholen zijn er ook mogelijkheden nodig voor voltijds HB-onderwijs. De Andersenschool in Woerden heeft vier speciale klassen met voltijds HB-onderwijs en heeft hierin een belangrijke rol. Van ouders horen we positieve ervaringen van kinderen die door voltijds HB-onderwijs weer opbloeien na vaak een lastige periode in de basisschool met of zonder plusgroepen. Hierdoor laat de Andersenschool ook zien dat ze een toegevoegde waarde hebben om het dekkend aanbod passend onderwijs te realiseren. 

HB-onderwijs is ook passend onderwijs

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan minister Slob over de ouderbijdrage en HB-onderwijs met antwoorden die een duidelijk inzicht geven. Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen valt binnen het kader van passend onderwijs. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van leerlingen centraal en vormt het vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben op school om hun talenten te ontplooien. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod in hun regio. Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen moet, net als voor alle andere leerlingen, vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Indien voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan dient de eigen school of het samenwerkingsverband dit te regelen. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk worden gesteld van een financiële bijdrage van de ouders. 

HB-onderwijs is gratis en noodzakelijk

Verplichte ouderbijdrage mogen dus niet gevraagd worden voor speciale HB-klassen of plusgroepen. De Raad van State heeft hier ook een uitspraak over gedaan nadat de minister een school gekort heeft in de financiering omdat leerlingen die geen financiële bijdrage betaalde uitgesloten werden van speciale HB groepen. Bij de Andersenschool in Woerden werden tot afgelopen schooljaar ook 'verplichte' ouderbijdrage geïnd om mee te kunnen doen in de HB-klassen. Dit is dus niet toegestaan en het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband om een oplossing te zoeken voor de financiering. Voltijds HB-onderwijs is noodzakelijk voor een dekkend onderwijsaanbod en voorkomt dat kinderen vastlopen en/of thuiszitter worden. 

Onze acties

UW Ouderplatform is van mening dat voltijds HB-onderwijs noodzakelijk is voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio Utrecht-West en dat alleen de extra plusgroepjes onvoldoende zijn. De Andersenschool heeft tot nu ook bewezen dat ze vastgelopen leerlingen goed kunnen opvangen en ook weer tot bloei komen. Daarom vinden we het belangrijk dat deze mogelijkheid blijft bestaan en gratis is. De druk van een verplichte ouderbijdrage kun je niet bij ouders neerleggen want zij zitten in een afhankelijkheidspositie. Bij diverse partijen hebben we dit knelpunt op de agenda geplaatst. Er is een toezegging vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs dat HB-onderwijs nog een keer bestuurlijk besproken wordt. Na de vakantie hopen we meer te horen.

Heeft u vragen na aanleiding van dit bericht of andere vragen dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl