Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Nieuws 2018‎ > ‎

Wethouder Haring en wethouder Schuurs geven startsein voor Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening

Geplaatst 15 mrt. 2018 07:30 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 mrt. 2018 07:30 bijgewerkt ]
Op vrijdag 16 maart geven wethouder Haring van gemeente Woerden en wethouder Schuurs van gemeente Ronde Venen, als vertegenwoordigende wethouders passend onderwijs jeugd van de gemeenten in Utrecht West, het startsein voor de nieuwe Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) in Woerden. Bij de BOZ wordt vergaand samengewerkt tussen Jeugdhulporganisatie Timon en het samenwerkingsverband van onderwijs in Utrecht West (SWVVO RUW). De BOZ is met name gericht op jongeren die wonen en naar het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) gaan in Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Oudewater.

Schooluitval voorkomen

De gemeenten in Utrecht West, Timon en SWVVO RUW hebben een gezamenlijk doel: schooluitval voorkomen en problemen bij jongeren en het gezin waar ze deel van uitmaken vroegtijdig aanpakken.Met dit initiatief zetten partijen ook in op het terug brengen van het aantal thuiszitters in de regio in navolging van het Thuiszitterspact.
De BOZ richt zich op jongeren die tijdelijk niet meer op hun eigen school onderwijs volgen of dreigen uit te vallen omdat er sprake is van psychosociale en/of gedragsproblemen, in combinatie met complexe gezinsproblematiek. De BOZ is er om deze jongeren te helpen weer mee te doen op school en in de maatschappij. Timon en SWVVO RUW bieden een totale en brede aanpak met ondersteuning aan de school, jongeren en hun gezinnen om te komen tot het volgen van onderwijs, het toe leiden naar een baan en het verbeteren van de opvoedsituatie.

Hulp thuis en op school

Wethouder Hans Haring: "Dit project is belangrijk omdat jeugdhulp hiermee dichtbij de leefwereld van de jongere blijft. Het strikte onderscheid tussen gewoon onderwijs en jeugdhulp valt weg. Dat is beter voor de jongere en voor zijn toekomst." Een belangrijk uitgangspunt van de BOZ is dan ook dat jongeren hulp ontvangen in de omgeving waar zij zich dagelijks bevinden. Dit is de school waar zij staan ingeschreven en uiteindelijk weer naar toe gaan en thuis, als het hen niet lukt een school te bezoeken. De begeleiding haakt aan op de actuele situatie met de bedoeling dat deze zo snel mogelijk normaliseert. Het onderwijs sluit aan op het leerniveau van de jongere.

Zorg dichtbij

Vanuit het principe ‘zorg dichtbij’ streeft de BOZ naar een nauwe samenwerking met Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- en wijkteams, (school-)maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening op de scholen, (mede geleverd door Timon), leerplicht en GGD. Door samen te werken met deze partijen, werkt de BOZ met de lokale zorgstructuren aan een integrale aanpak volgens de principes van één kind, één plan.

Bron: gemeente Woerden