Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎nieuws 2019‎ > ‎

Nieuwe samenwerking voor goed onderwijs (hoog)begaafde kinderen

Geplaatst 15 mrt. 2019 09:45 door Nely Sieffers   [ 15 mrt. 2019 10:18 bijgewerkt ]
Voor elk kind een passende plek in het onderwijs is voor ons een belangrijk speerpunt waar we aan werken. Dit is zeker niet vanzelfsprekend voor kinderen die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben omdat ze (hoog)begaafd zijn. We horen nog te vaak van ouders dat de kinderen dan wat extra lesstof krijgen en dat is het. Daarom zijn we blij dat het samenwerkingsverband Passenderwijs de mogelijkheid voor een extra subsidie oppakt en dat we mogen meedenken over de plannen samen met inhoudelijke deskundigen en het onderwijs.

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig ouders gesproken die vastliepen met hun kind(eren) in het regulier onderwijs en meestal was het speciaal onderwijs ook geen oplossing. Niet voor elk kind geeft het compacten en verrijken van de leerstof voldoende mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat het kind begrepen wordt in het denken, top-down onderwijs vorm krijgt en sommige kinderen hebben meer creatieve of strategische uitdaging nodig. Maar ook het leren fouten maken, leren leren en omgaan met stagnatie zijn belangrijke hulpvragen die deze kinderen kunnen hebben.

Dekkend onderwijsaanbod voorkomt uitval

Soms loopt het goed op de basisschool en loopt het kind vast binnen het voortgezet onderwijs waar ze meer in de routine van de klas mee moeten. Daarom zijn wij blij dat het samenwerkingsverband Passenderwijs dit oppakt en wil inzetten op meer maatwerk mogelijkheden voor de kinderen, meer expertise in de school en binnen het samenwerkingsverband zodat er vroeg gesignaleerd wordt en kinderen de juiste ondersteuning krijgen. Dit voorkomt dat kinderen snel naar de specialistische ggz worden doorverwezen waar ook  niet altijd de juiste kennis aanwezig is of uitvallen. 

We horen graag ervaringen

In de komende tijd wordt een werkagenda gemaakt zodat we bij het toewijzen van de subsidie snel aan de slag kunnen. Nely Sieffers zit in de stuurgroep  voor dit project en Wanda Glebbeek, (deskundige HB en ouder) neemt plaats in de inhoudelijke werkgroep. Wij horen graag meer ervaringen van ouders over het onderwijs bij kinderen met (hoog) begaafdheid zodat wij dit kunnen meenemen. Je kunt daarbij denken aan ervaringen met plusklassen, de expertise op school, het functioneren van eventueel betrokken hulpverlening en welke oplossingen er nodig zijn voor een positieve ontwikkeling op school. 

Wil je op de hoogte blijven over deze ontwikkelingen dan is het handig om hier in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Je kunt je ervaringen delen met ons infopunt via info@uwouderplatform.nl