De Ronde Venen

UW Ouderplatform in gemeente De ronde venen

We organiseren in gemeente De ronde venen regelmatig bijeenkomsten om ouders te ontmoeten, informeren en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente om knelpunten en diverse onderwerpen te bespreken. Afke Jong is het eerste aanspreekpunt voor ouders, gemeente en andere organisaties in De ronde venen. Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen dan kunt u met haar mailen via afke@uwouderplatform.nl 

Ouders gezocht!

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met onze lokale activiteiten in gemeente De ronde venen. Heeft u interesse om te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten en trainingen of wilt u ouders helpen bij vragen dan gaan we graag met u in gesprek. Vindt u het leuk om met gemeente en onderwijs in gesprek te gaan over beleid dan is dat ook een mogelijkheid. Wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Afke Jong.

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het ondersteuningsplan, de ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsroutes en contactgegevens.

Website Passenderwijs


Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkingsverband buiten de regio geregeld.

Gemeente De ronde venen

Gemeente De ronde venen bestaat uit de kernen: Wilnis, Vinkeveen, Mijdrecht, De Hoef, Amstelhoek, Waverveen, Abcoude en Baambrugge. Het gemeentehuis is gevestigd in Mijdrecht.

www.derondevenen.nl

Klachtenprocedure over functioneren ambtenaren en bestuurders. Ook de klachten over het servicepunt en sociaal wijkteam kunnen hier afgehandeld worden.

Servicepunten

Het Servicepunt is het adviespunt waar u terecht kunt met alle vragen over jeugdhulp, wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Van jong tot oud, iedereen kan langskomen voor informatie en advies. Is er meer nodig dan de vrij toegankelijke organisaties dan wordt er een procedure in gang gezet waarbij de jeugdconsulent of het sociaal team u verder helpt. In de werkwijze kunt u lezen hoe deze stappen verlopen.
Kijk voor meer informatie over de Servicepunten op www.servicepuntderondevenen.nl.


Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen of werk en inkomen? Zoekt u iemand die met u meedenkt, onafhankelijk advies geeft of bijstaat bij gesprekken met instanties? Dan kunt u gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via 0900-633 63 63 of mailen naar cliëntondersteuning@mee-ugv.nl