Meldpunt‎ > ‎Peilingen‎ > ‎

Meldpunt wachtlijsten jeugdhulp

Geplaatst 21 mei 2016 07:15 door Webmaster UW Ouderplatform   [ 15 apr. 2017 13:40 bijgewerkt door Nely Sieffers ]
In de afgelopen periode zijn er een aantal verontrustende signalen binnengekomen bij UW Ouderplatform. Oplopende wachtlijsten voor jeugdhulp, kinderen die thuis zitten van school omdat er geen zorg is en jeugdhulpinstellingen die onvoldoende informatie bieden. Het risico op stagnatie in de ontwikkeling is groot als een kind te lang moet wachten op de juiste hulp. Daarom start UW Ouderplatform een peiling voor ouders, professionals en andere betrokkenen.

Veel verwijzingen van kinderen naar onder andere psychische hulp verlopen via de huisartsen. Daarom hebben gemeenten onvoldoende overzicht om op dit onderwerp te sturen. Wachtlijsten zijn er altijd al geweest binnen de jeugdzorg en jeugd-ggz maar het aanbod en de keuzevrijheid was voor ouders veel groter en niet aan lokale en regionale afspraken gebonden. Daarom waren er altijd wel mogelijkheden om hulp te krijgen en zeker als de huisarts zag dat er spoed nodig was. Dan kon er met een extra belletje veel geregeld worden. 


Stand van zaken nu

Door de transitie van jeugdhulp naar de gemeente is het aanbod minder geworden en de keuzevrijheid beperkt door inkoopafspraken. In een telefonisch onderzoek bemerken we dat de wachtlijsten op de websites van zorginstellingen voor jeugd niet altijd overeenkomen met de realiteit die soms fors langer is. Er zijn ook signalen van ouders die niet goed geïnformeerd worden over wachtlijsten en mogelijkheden voor overbruggingszorg. Jeugdhulpaanbieders die al wel een intake doen maar vervolgens nog maanden wachten met de echte start van de behandeling kan echt niet.


Meldpunt

Op enkele signalen kunnen we nog geen conclusie trekken en daarom heeft UW Ouderplatform een peiling in de regio Utrecht west. Dit zijn de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Ouders, hulpverleners, zorgcoördinatoren, leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen kunnen meedoen aan de peiling. In de peiling wordt met een aantal vragen ingegaan op de duur van wachtlijsten en wachttijden voor de hulp start. Verder ook vragen over de informatievoorziening met betrekking tot wachtlijsten en overbruggingszorg. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Met de meldingen gaat UW Ouderplatform in gesprek met gemeenten om samen te zoeken naar oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de hulp krijgen die nodig is en zo min mogelijk stagnatie ondervinden in hun ontwikkeling.


Naar het meldingsformulier...Ċ
Nely Sieffers,
4 jun. 2016 12:56