Montfoort

UW Ouderplatform in gemeente Montfoort

We organiseren in de regio regelmatig bijeenkomsten om ouders te ontmoeten, informeren en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente om knelpunten en diverse onderwerpen te bespreken. Nely Sieffers is het eerste aanspreekpunt voor ouders, gemeente en andere organisaties in Montfoort. Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen dan kunt u met haar mailen via nely@uwouderplatform.nl 

Ouders gezocht!

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met onze lokale activiteiten in gemeente Montfoort. Heeft u interesse om te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten en trainingen of wilt u ouders helpen bij vragen dan gaan we graag met u in gesprek. Vindt u het leuk om met gemeente en onderwijs in gesprek te gaan over beleid dan is dat ook een mogelijkheid. Wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Nely Sieffers.

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het ondersteuningsplan, de ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsroutes en contactgegevens.

Website Passenderwijs


Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkingsverband buiten de regio geregeld.

Gemeente Montfoort

Gemeente Montfoort bestaat uit de plaatsen Linschoten en Montfoort. Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden.

Leerlingenvervoer

Is er voor uw kind leerlingenvervoer nodig dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente
De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in beleidsregels en verordening. Eventueel kan de gemeente het jeugdteam om advies vragen.

Jeugdteam Montfoort

Het jeugdteam voor gemeente Montfoort is een team van geregistreerde jeugdprofessionals waar ouders terecht kunnen voor advies en hulp. Na een aanvraag voor hulp gaat de jeugdprofessional met u in gesprek om de hulpvraag te bespreken en te kijken welke hulp nodig is. Gemeente Montfoort geeft via de backoffice de beschikking af.

Sociaal team SWOM

Toegang maatschappelijke ondersteuning: SWOM
Info over aanvraag mantelzorgcompliment

Ferm werk

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. 

Website: www.fermwerk.nl