Ouders‎ > ‎Handige links‎ > ‎

Andere ouders ontmoeten

Ouderorganisaties en netwerken

De ervaring is dat ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte graag andere ouders ontmoeten die ook hiermee te maken hebben. Herkenning en erkenning is de verbindende factor die van groot belang is. Vaak staan ouders eenzaam in de samenleving met hun hulpvraag en lijkt het of niemand het begrijpt. Daarom stimuleren wij ouders om andere ouders op te zoeken en met elkaar kennis en ervaring te delen. 
Naast UW Ouderplatform zijn er nog veel andere organisaties die ook daarin iets kunnen bieden. Op deze pagina een overzicht van organisaties die vaak activiteiten organiseren doelgroep gericht. 


Handige links

Per Saldo

Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. 

Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans heeft zowel ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, als professionals uit het onderwijs en de zorg, veel te bieden.

Bosk

De BOSK is dé vereniging van en voor mensen met eenhandicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht.

Lotje en Co

LOTJE&CO is een stichting voor alle vaders, moeders, broers, zussen en naasten van zorgintensieve* kinderen.

Nederlandse Vereniging voor hoofdpijnpatiënten

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten verbetert de kwaliteit van leven van mensen met migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn. De vereniging maakt mensen met ernstige hoofdpijn mondig, bevordert hun maatschappelijke participatie, streeft naar verhoging van de sociale acceptatie van hun aandoening en verbetering van de behandeling die door zorgverleners wordt gegeven.

VIM

VIM is een organisatie van doeners, ouders en leerkrachten die de deelname van kinderen met Down's Syndroom in het regulier onderwijs willen bevorderen en stimuleren.

Stichting Downsyndroom

Nederlandse kennispunt wil zo veel mogelijk informatie geven over het downsyndroom.

Vereniging voor het Fragile X Syndroom
De vereniging voor het Fragile X Syndroom is ter ondersteuning van mensen met fragiele X of verwante aandoeningen.

Kansplus
Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten en hun familie.

Vereniging Cornelia de Lange Syndroom
Deze website bevat een uitgebreide bibliotheek met vragen over het Cornelia de Lange syndroom.

Prader Willi Angelman Vereniging
Op deze site vindt u informatie over de werkgroep en over het Prader-Willi Syndroom.

Sociale media

In deze tijd kunnen we als ouders niet meer zonder sociale media. We delen van alles met onze familie en vrienden, komen op die manier aan informatie en ontmoeten nieuwe mensen.
Via sociale media kunnen ouders elkaar ontmoeten maar ook veel informatie vinden. Er zijn allerlei groepen waar ouders ervaringen met elkaar delen en elkaar helpen met vragen. De ervaring is dat ouders veel van elkaar kunnen leren. Sommige ouders zijn al wat verder in het proces en nemen andere ouders op sleeptouw in het ontdekken, erkennen en hulp zoeken.

Heeft u een groep die we hieraan kunnen toevoegen mail het naar webmaster@uwouderplatform.nl