Ouders‎ > ‎

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school, of bij het opstellen van een familiegroepsplan. 

Er is cliëntondersteuning mogelijk vanuit twee verschillende wetten. Alle cliëntondersteuning valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met uitzondering van personen die hulp krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)


Cliëntondersteuning (WMO)

Wat is onafhankelijke cliёntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen u helpen een antwoord te vinden op uw vragen. U hebt de vrijheid om te kiezen voor een cliëntondersteuner die past bij uw ondersteuningsvraag, op een tijdstip waarop u het nodig hebt. Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner in de positie is om in uw belang te werken en vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De cliëntondersteuner wordt niet beïnvloed door financiële of andere belangen. Daarnaast mag de cliëntondersteuner geen onderdeel zijn van de toegang tot zorg. Als u het gevoel hebt dat de cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan mag u om een andere cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner mag niet betaald worden vanuit het PGB.

Vragen waarmee u onder andere terecht kunt bij een onafhankelijk cliëntondersteuner 

 • Waar vind ik informatie over zorg op school, en hoe moet ik die zorg regelen? 
 • Wie kan mij daarbij adviseren? 
 • Welke hulp is er in mijn gemeente beschikbaar? 
 • Wie kan mij helpen bepalen welke hulp het beste past bij mijn gezin? 
 • Waar vind ik hulp bij het opstellen van een familiegroepsplan? 
 • Kunt u mij ondersteunen bij het gesprek met gemeente, wijkteam, hulpverlener of onderwijs? 
 • Hoe kan ik een uitkering aanvragen? 
 • Hoe kan ik zorg en ondersteuning regelen voor mijn kind dat 18 jaar wordt? 
 • Wie kan mij ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaarschrift of het in beroep gaan tegen een besluit? 
 • Wie kan mij helpen door de bomen het bos te zien bij het regelen van zorg of ondersteuning?
In deze folder voor ouders kunt u lezen wat onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt, waar u recht op hebt, en voor welke zaken u er gebruik van kunt maken. 

Contactgegevens cliëntondersteuning (WMO)

Gemeente Woerden: In Woerden noemen ze cliëntondersteuning regieondersteuning maar kunt u hetzelfde verwachten. U kunt zelf een keuze maken uit verschillende aanbieders

Gemeente Stichtse Vecht: U kunt een keuze maken uit verschillende organisaties

Gemeente Oudewater: U kunt terecht bij MEE

Gemeente Montfoort: U kunt terecht bij MEE

Gemeente De Ronde Venen: U kunt terecht bij MEE

Vraag bij uw gemeente welke organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning kan bieden!

Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en hun mantelzorgers kunnen gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ.
Ouders kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning wanneer zij behoefte hebben aan:
 • Informatie en advies
 • Een persoonlijk plan
 • Het vinden van een passende zorgaanbieder
 • Zorgplan
 • Bemiddeling
Voor de regio Utrecht-West kan een beroep gedaan worden op de volgende twee aanbieders van cliëntondersteuning WLZ:

Mee Utrecht (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)
Iedereen met een Wlz-indicatie kan een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via T 0900 633 63 63 of via de mail wlz@mee-ugv.nl.

Zorgbelang (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)
Voor iedereen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt biedt Zorgbelang sinds 1 maart 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners zijn bereikbaar via: 0900 243 81 81 (alleen uw gebruikelijke belkosten).
Ċ
Webmaster UW Ouderplatform,
18 mei 2018 02:49