Ouders‎ > ‎

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning (WMO)

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; (bron artikel 1.1.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Waarom is onafhankelijke cliëntondersteuning belangrijk?

Mensen met een (complexe) ondersteuningsvraag door bijvoorbeeld een beperking hebben al snel met een groot aantal regelingen te maken om hun zorg en ondersteuning geregeld te krijgen. Zeker als u daar voor het eerst mee te maken hebt is het vaak lastig om de juiste weg te vinden. Ook voor het maken van een goede afweging is het van belang dat je levensbreed advies, informatie en ondersteuning kunt krijgen. Om de positie van de cliënt te versterken is het belangrijk dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk wordt aangeboden en er geen belangenverstrengeling is met de toegang naar zorg.

Wat kan de cliëntondersteuner doen?

Informatie en advies geven over alle levensdomeinen.
Vraag verhelderen (wat wil iemand, wat kan hij/zij zelf, wat kan haar/zijn netwerk, wat is er nodig).
Bieden kortdurende ondersteuning.
Activering cliënt en netwerk.
Bemiddelen en toeleiden naar zorg en welzijn.
Hulp bij evaluatie van ondersteuning en het informeren over klachtmogelijkheden.

Contactgegevens cliëntondersteuning (WMO)

Gemeente Woerden: U kunt zelf een keuze maken uit verschillende medewerkers

Gemeente Stichtse Vecht: U kunt een keuze maken uit verschillende organisaties

Gemeente Oudewater: U kunt terecht bij MEE

Gemeente Montfoort: U kunt terecht bij MEE

Gemeente De Ronde Venen: U kunt terecht bij MEE

Vraag bij uw gemeente na welke organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning kan bieden!

Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor hulp bij het organiseren van de hulp vanuit de wet langdurige zorg is er recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE en Zorgbelang zijn hiervoor de belangrijke partijen.

Mee Utrecht (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)
Iedereen met een Wlz-indicatie kan een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via T 0900 633 63 63 of via de mail wlz@mee-ugv.nl.


Zorgbelang (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)
Voor iedereen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt biedt Zorgbelang sinds 1 maart 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners zijn bereikbaar via: 0900 243 81 81 (alleen uw gebruikelijke belkosten).