Oudewater

UW Ouderplatform in gemeente Oudewater

We organiseren in de regio regelmatig bijeenkomsten om ouders te ontmoeten, informeren en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente om knelpunten en diverse onderwerpen te bespreken. Nely Sieffers is het eerste aanspreekpunt voor ouders, gemeente en andere organisaties in Oudewater. Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen dan kunt u met haar mailen via nely@uwouderplatform.nl 

Ouders gezocht!

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met onze lokale activiteiten in gemeente Oudewater. Heeft u interesse om te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten en trainingen of wilt u ouders helpen bij vragen dan gaan we graag met u in gesprek. Vindt u het leuk om met gemeente en onderwijs in gesprek te gaan over beleid dan is dat ook een mogelijkheid. Wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Nely Sieffers.

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het ondersteuningsplan, de ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsroutes en contactgegevens.

Website Passenderwijs


Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkingsverband buiten de regio geregeld.


Gemeente Oudewater

Gemeente: www.oudewater.nl

Leerlingenvervoer

Belemmert de beperking van uw kind het zelfstandig reizen naar school met het openbaar vervoer? Dan komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer. Meer info...

Stadsteam voor jeugdhulp en WMO

Stadsteam Oudewater vormt vanaf januari 2015 de toegang tot zorg en ondersteuning in Oudewater. Inwoners van gemeente Oudewater kunnen op één centrale plek terecht met hun vraag of zorg. Het Stadsteam beschikt over expertise op specifieke gebieden zoals, opvoeden en opgroeien, ondersteuning van inwoners met een beperking (fysiek en verstandelijk) of toenemende kwetsbaarheid (ouderen), zingeving en welbevinden, mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk en Wmo-verstrekkingen. Het Stadsteam Oudewater werkt nauw samen met de maatschappelijke organisaties in en rondom Oudewater.

Ferm werk

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. 

Website: www.fermwerk.nl


Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen of werk en inkomen? Zoekt u iemand die met u meedenkt, onafhankelijk advies geeft of bijstaat bij gesprekken met instanties? Dan kunt u gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via 0900-633 63 63 of mailen naar clientondersteuning@mee-ugv.nl