Stichtse Vecht

UW Ouderplatform in gemeente Stichtse Vecht

We organiseren in gemeente Stichtse Vecht regelmatig bijeenkomsten om ouders te ontmoeten, informeren en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig hebben we overleg met de gemeente om knelpunten en diverse onderwerpen te bespreken. Nely Sieffers is tijdelijk het eerste aanspreekpunt voor ouders, gemeente en andere organisaties. Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen dan kunt u met haar mailen naar nely@uwouderplatform.nl 

Ouders gezocht!

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met onze lokale activiteiten in gemeente Stichtse Vecht. Heeft u interesse om te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten, wilt u ouders helpen bij vragen of coördinator voor gemeente Stichtse Vecht worden dan gaan we graag met u in gesprek. Vindt u het leuk om met gemeente en onderwijs in gesprek te gaan over beleid dan is dat ook een mogelijkheid. Wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met Nely Sieffers.


Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het ondersteuningsplan, de ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsroutes en contactgegevens.

Website Passenderwijs


Samenwerkingsverband Sterk VO

Sterk VO is een samenwerkingsverband voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Utrecht. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in gemeente Utrecht en gemeente Stichtse Vecht zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsmogelijkheden en contactgegevens.

Website Sterk VO

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht bestaat uit de volgende kernen: Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Tienhoven/Molenpolder en Vreeland

Gemeente: www.stichtsevecht.nl


Jeugdhulp en Wmo

U kunt bij de gemeente terecht voor uw vragen rond jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u vragen en zorgen over opgroeiende kinderen en jongeren of is er direct hulp nodig in uw gezin of dat van een ander. Bij de gemeente werken jeugdprofessionals die deze vragen oppakken.
De huis-, jeugd- en kinderarts kan uw kind ook verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder.

Website jeugdhulp en Wmo Stichtse Vecht


Werk en inkomen

Gemeente Stichtse Vecht helpt inwoners zoveel mogelijk in eigen levensonderhoud te voorzien. Het liefst met een baan. Is dit niet mogelijk dan met een uitkering, aanvullende bijstand of hulp bij schulden. Voor jongeren met een arbeidsbeperking die 18 zijn en studeren is er een studietoeslag. Er zijn ook mogelijkheden en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. (let op sommige onderwerpen kunt u beter in dit overzicht vinden) Overige regelingen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij uw hulpvraag kunt u ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang, Kwadraad, Leef MD en Steunpunt GGZ Utrecht. De cliëntondersteuners adviseren en ondersteunen over uw hulpvraag of bij gesprekken met diverse instanties. Zij kunnen meedenken over wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs, opvoeding of eenzaamheid.Info en aanvragen U-pas voor inwoners met een laag inkomen