Woerden‎ > ‎

Lokaal beleid

2018-2022

Op 5 juni 2018 hebben CDA, Lijst van de Does, D66 en CU/SGP een coalitieakkoord ondertekend. Komende tijd volgen we de discussie en geven we input waar nodig is. 

Verordeningen en beleidsregels gemeente Woerden

In diverse verordeningen en beleidsregels is beschreven hoe het beleid vorm gegeven wordt. Dit zijn de kaders waarop hulp toegewezen wordt.

Leerlingenvervoer


Jeugdhulp


Wet maatschappelijke ondersteuning

Verordening wmo (2015)
Wijziging verordening wmo (2018)
Beleidsregels wmo (2018)

ParticipatiewetOverigen

Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek gemeente Woerden 2012