Agenda 2019

Oudervereniging Balans

31 oktober in De Bilt

Cursus Ouderpower

BalansOuderpower is een cursus van 6 avonden voor en door ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of autisme. In zes cursusavonden gaan we met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan.

Meer info...

Kwadraad Woerden

31 oktober in Woerden

Scheidingscafé

Een scheiding zet je hele leven op zijn kop. Juist in deze stressvolle periode in je leven is het niet eenvoudig om het overzicht te houden, dus hoe fijn is het om te kunnen delen met medegenoten tijdens een scheidingscafé?

Meer info...

HB Speelmiddag

2 november 2019 in Woerden

HB Speelmiddag

Speelmiddag in Woerden voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders, in het gebouw van de Andersenschool. Er is een kinder- en een ouderworkshop! De ouderworkshop "Uitdagingen in het opvoeden van intense kinderen" wordt verzorgd door Wanda Glebbeek.

Meer info...

4 november 2019: (Hoog)begaafd

Een bijeenkomst voor ouders van kinderen in het basisonderwijs

Op 4 november organiseren we een speciale bijeenkomst over (hoog)begaafdheid in het basisonderwijs om ouders inzicht te geven in diverse mogelijkheden. In 2020 start 'Het Vooruitwerklab', een nieuw bovenschools programma. We krijgen ook regelmatig vragen over welke hulp een school moet bieden en situaties waarin kinderen (langdurig) thuis zitten. Tijdens deze bijeenkomst geven sprekers inzicht in bestaande en nieuwe mogelijkheden in het basisonderwijs voor kinderen die (hoog)begaafd zijn.

Meer info en aanmelden...

Ouders lokaal

4 november 2019 in Vinkeveen

Praat Lokaal HSP is een avond voor ouders die hooggevoeligheid ervaren en/of kinderen hebben die hooggevoelig zijn.

Meer info...

Ouders lokaal

4 november in Mijdrecht

Praat Lokaal Autisme is een avond voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

Meer info...

7 november 2019: Van beleving naar beleid

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht organiseert in samenwerking met UW Ouderplatform een bijeenkomst in voorbereiding op het nieuwe jeugdbeleid en integrale beleidsplan sociaal domein. De doelstelling van de Inspiratiesessie is vooral om elkaar te informeren hoe het huidige beleid voor jeugdhulp en (vrijwillige) jeugdbescherming wordt uitgevoerd, maar vooral door ouders wordt ervaren. Om vervolgens elkaar te inspireren in het komen tot suggesties voor aanscherpingen en wijzigingen in het zorgbeleid als de uitvoering hiervan. Waarbij vooral ook aandacht gegeven wordt aan de mogelijke bezuinigingen, die in het najaar komen gaan.

Meer info en aanmelden...

Mama Vita

7 november in Alphen ad Rijn

Schooltrauma, wat is het en hoe ga je ermee om. In deze lezing zullen Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide hun licht laten schijnen over deze materie.

Meer info...

Oudervereniging balans

13 november in Amstelveen

Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie en andere geïnteresseerden.

Meer info...

19 november: Conferentie Woerden

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden nodigen u van harte uit bij deze conferenties in de Week tegen Kindermishandeling 2019 te Woerden. Tijdens deze middag en avond staan we met elkaar stil bij thema’s welke een relatie hebben tot het voorkomen, herkennen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer info en aanmelden...

Autisme Woerden

21 november in Woerden

Martine Delfos spreekt over het gegeven dat autisme en een verstandelijke beperking niet samengaan.

Meer info...

Kwadraad Woerden

28 november in Woerden

Een scheiding zet je hele leven op zijn kop. Juist in deze stressvolle periode in je leven is het niet eenvoudig om het overzicht te houden, dus hoe fijn is het om te kunnen delen met medegenoten tijdens een scheidingscafé?

Meer info...


Ouders lokaal

23 januari 2020 in Mijdrecht

Interactieve lezing over gedrag en voeding. Er wordt steeds meer bekend dat er een duidelijke relatie is.

Meer info...

Kwadraad Woerden

30 januari 2020 in Woerden

Een scheiding zet je hele leven op zijn kop. Juist in deze stressvolle periode in je leven is het niet eenvoudig om het overzicht te houden, dus hoe fijn is het om te kunnen delen met medegenoten tijdens een scheidingscafé?

Meer info...

Oudervereniging balans

4 maart 2020 in Leiden

Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie en andere geïnteresseerden.

Meer info...

Wil je een activiteit aanmelden voor onze agenda dan kun je mailen naar infopunt@uwouderplatform.nl. UW Ouderplatform bepaalt of de activiteit ook opgenomen wordt en past bij onze achterban.