7 november 2019 in Stichtse Vecht:

Van beleving naar beleid

Bijeenkomst voor ouders , college en raadsleden, beleidsmedewerkers en genodigden van de jeugd organisaties/professionals

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht organiseert in samenwerking met UW Ouderplatform een bijeenkomst in voorbereiding op het nieuwe jeugdbeleid en integrale beleidsplan sociaal domein.

De doelstelling van de Inspiratiesessie is vooral om elkaar te informeren hoe het huidige beleid voor jeugdhulp en (vrijwillige) jeugdbescherming wordt uitgevoerd, maar vooral door ouders wordt ervaren. Om vervolgens elkaar te inspireren in het komen tot suggesties voor aanscherpingen en wijzigingen in het zorgbeleid als de uitvoering hiervan. Waarbij vooral ook aandacht gegeven wordt aan de mogelijke bezuinigingen, die in het najaar komen gaan.

Voor deze Inspiratiesessie worden ouders uitgenodigd: ouders, die in gesprek gaan met college-/ gemeenteraadsleden, professionals en beleidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de Jeugdzorg.

U kunt zich NU aanmelden door een mail te sturen naar: adviesraad.stichtsevecht@gmail.com

Meer info in de flyer...