Denk je met ons mee?

Via diverse vragenlijsten horen we graag je mening

Vragenlijst informatievoorziening jeugdhulp

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdbescherming en hebben ze hun eigen beleid ontwikkeld en keuzes gemaakt in hoe ze de hulp inkopen en aanbieden aan de gezinnen. Na ruim vier en half jaar zijn de gezamenlijke cliëntenorganisaties benieuwd of ouders goed geïnformeerd worden en op de hoogte zijn van de lokale situatie. De vragenlijst informatievoorziening kan tot 1 november 2019 ingevuld worden. De uitkomsten worden verwerkt in een rapport en besproken met het ministerie en de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Hier kun je de vragenlijst invullen!

Vragenlijst: Welke informatie hebben ouders nodig?

Het is belangrijk dat ouders goede informatie ontvangen hoe ze zorg en ondersteuning kunnen regelen als er problemen optreden. Je maakt als ouder de keuze op de informatie die je ontvangt en weet vaak niet wat je niet weet. We merken dat er een kloof zit tussen informatie die ouders nodig hebben en die ze krijgen en daar willen we als ouderplatform iets doen.

Bij ons infopunt brengen we informatie bij elkaar zodat ouders meer inzicht krijgen in alle mogelijkheden. Het thema ondersteuning voor jongvolwassenen is al uitgewerkt en in de komende tijd werken we 10 nieuwe onderwerpen uit. Via deze vragenlijst horen we graag van ouders welke informatie nodig is, welke thema's belangrijk zijn en hoe de informatie aangeboden moet worden. Het zijn zeven vragen en fijn als je direct de enquête invult en deelt met andere ouders. Tijdens de bijeenkomst van 17 september bespreken we de behoefte naar informatie ook en je bent van harte welkom. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Woerden.

Naar de enquête...

Vertelpunt Zorg voor de Jeugd

Leren van ervaringen!

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd willen we elke dag beter worden. Monitoring draagt bij aan het signaleren en formuleren van verbeteracties in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (samen te noemen: Jeugdhulp). Naast feiten en cijfers zijn we op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Met de methode ‘Leren en Verbeteren met ervaringen’ laten we deze verhalen zien. Het gaat om de persoonlijke verhalen van de mensen voor wie Jeugdhulp is bedoeld: jeugdigen en hun ouders en verzorgers. En ook om de verhalen van de professionals die werken in de Jeugdhulp.

Oproep: deel uw ervaring met de Jeugdhulp

Bent u ouder / verzorger, jongere of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over de Jeugdhulp? Wij horen graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/zorgvoordejeugd. Samen aan de slag met ervaringen Tijdens bijeenkomsten in het najaar gaan we aan de slag met jullie persoonlijke ervaringen om daar samen met diverse betrokkenen betekenis aan te geven. Op basis daarvan ontwikkelen we met elkaar verbetervoorstellen om de Jeugdhulp van morgen beter en mooier te maken.

Meer informatie over het vertelpunt en veelgestelde vragen zijn te vinden in deze flyer.