Nieuws 2019Mantelzorgwaardering is ook voor ouders van zorgkinderen

2 oktober 2019

Op 10 november is het de dag van de mantelzorgers en worden inwoners die extra zorgen voor hun kinderen, partners, buren, opa's en oma's in het zonnetje gezet. De meeste gemeenten hebben een mantelzorgwaardering waarvoor aangemeld kan worden. Door het jaar heen worden ook diverse activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Het kan prettig zijn om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Lees verder...

Youke neemt de kortdurende jeugdhulp voor gezinnen over van Buurtzorg Jong

1 september 2019

Vanaf 1 september neemt jeugdhulpverlener Youké de kortdurende jeugdhulp aan gezinnen over van Buurtzorg Jong. De overeenkomst tussen de gemeente en Buurtzorg Jong zou eigenlijk eind dit jaar aflopen. Hun medewerkers zochten daarom nu al ander werk. Dit heeft ertoe geleid dat gemeente Stichtse Vecht in goed overleg met Buurtzorg Jong al eerder dan gepland op zoek zijn gegaan naar een andere partnerorganisatie.

Lees verder...

Scholen weer begonnen: 10 uitgangspunten voor beter leerlingenvervoer

29 augustus 2019

De scholen zijn weer begonnen en er zijn kinderen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen. Zij zijn afhankelijk van leerlingenvervoer, maar dat gaat nog lang niet altijd goed. De kinderombudsman heeft tien uitgangspunten gemaakt om gemeenten te helpen het vervoer voor deze leerlingen te verbeteren.

Lees verder...

Volwassen onderwijs geeft maatwerk oplossingen voor leerlingen vanaf 17 jaar

19 juli 2019

Sinds dit studiejaar is het mogelijk dat ook 17-jarigen, die niet meer staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs, kunnen worden doorverwezen naar het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo). Dit geldt voor jongeren die in dat studiejaar 18 jaar worden. Het blijkt alleen mogelijk als de jongere door Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is doorverwezen.

Lees verder...

Speciaal programma voor (hoog) begaafdheid start in het basisonderwijs

25 juni 2019

We vinden het belangrijk dat er een goed ondersteuningsprogramma is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze (hoog)begaafd zijn. Afgelopen maanden we hierover gesprekken gehad met samenwerkingsverband Passenderwijs (Samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht-West) en daar is een mooi plan met subsidie aanvraag uitgerold. Deze week hebben we het goede nieuws ontvangen dat het ministerie de subsidie heeft toegekend en we de plannen verder kunnen uitrollen.

Lees verder...

Belangrijke aandachtspunten van ouders

15 juni 2019

Op 15 mei hebben we veel input opgehaald bij ouders tijdens een bijeenkomst in Woerden. Tijdens deze avond hebben we ervaringen met elkaar gedeeld en een aantal belangrijke aandachtspunten met elkaar opgesteld. Verder hebben we gesproken over wat ouders nodig hebben en wat we als Ouderplatform daarin kunnen betekenen. De aandachtspunten nemen we mee in onze belangenbehartiging bij gemeenten en onderwijs en op 17 september organiseren we een vervolg avond.

Lees verder...

Op taalexpeditie tijdens de jaarmarkt in Mijdrecht

28 mei 2019

In De Ronde Venen hebben 3400 inwoners moeite met lezen en schrijven, begrijpen en spreken. Het Taalhuis vraagt met een Taalexpeditie aandacht voor taal. Goed Nederlands is belangrijk voor iederéén. Moeite hebben met taal maakt het dagelijks leven knap lastig. Tijdens de jaarmarkt in Mijdrecht kan jij zelf ervaren hoe laaggeletterd zijn voelt. De Taalexpeditie is woensdag 5 juni van 10.00 tot 16.00 uur bij het Raadhuisplein.

Lees verder...

Last onder dwangsom voor KidzTower bv

17 mei 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft KidzTower bv een last onder dwangsom opgelegd. KidzTower voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. De last onder dwangsom bedraagt 2000 euro per week, met een maximum van 20.000 euro. KidzTower is een behandelcentrum in Nieuwegein voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. KidzTower voldeed niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg.

Lees verder...

Alleen meer geld is geen oplossing

8 mei 2019

Op 8 mei heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een open brief gepubliceerd met een noodkreet dat er meer geld nodig is voor jeugdzorg en hulp voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Gemeenten in het land hebben grote tekorten in het budget en er is een toename in het aantal jeugdigen dat hulp krijgt. Komt er niet meer geld dan overwegen gemeenten om de taken terug te geven aan het Rijk. Nely Sieffers, voorzitter van UW Ouderplatform heeft een reactie gegeven in het actualiteitenprogramma EenVandaag. Met alleen meer geld worden de problemen niet opgelost want er zijn een aantal oorzaken waarom de kosten zo oplopen.

De uitzending bekijken...

Ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers in Stichtse Vecht en Woerden

1 mei 2019

Draait het bij jou thuis vaak om je vader, moeder, broertje of zusje omdat hij of zij ziek is of een beperking heeft? En ben jij tussen de 4 en 21 jaar? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Misschien maak jij je soms zorgen of help je vaak mee in huis. Dan kan het fijn zijn om een ervaringsmaatje te krijgen. Iemand die jou helemaal snapt en waarmee je leuke dingen kunt doen én dat je helpt. Gewoon omdat het fijn is dat er dan ook speciale aandacht voor jou is.

Lees verder...

Onderzoek naar Samen-Veilig en Veilig-Thuis krijgt steeds meer draagvlak

17 april 2019

In de provincie Utrecht zijn steeds meer gemeenteraden die de werkwijze van Samen Veilig Midden Nederland op de agenda hebben staan. Er is de laatste tijd veel nieuws over het functioneren van de jeugdbescherming en Veilig Thuis in de provincie Utrecht. Hierdoor komen er ook steeds meer signalen voor een breed onderzoek en wethouders die hierbij aansluiten. Ouders voelen zich hierdoor eindelijk gehoord maar er is meer nodig om het vertrouwen terug te krijgen in deze organisatie.

Lees verder...

Knelpunten ingebracht bij hoorzitting Tweede Kamer

09-04-2019

Maandag 8 april was er in de Tweede kamer een hoorzitting over toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis. Nely Sieffers, voorzitter van stichting UW Ouderplatform heeft een bijdrage geleverd aan deze hoorzitting. Kamerleden willen graag weten hoe verschillende partijen hierover denken en daarom zijn allerlei deskundigen uitgenodigd.

Lees verder...

Capaciteitsproblemen binnen de extra onderwijsondersteuning

05-04-2019

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de scholen in het voortgezet onderwijs kunnen bieden, dan kunnen ze een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband in de regio Utrecht-West kregen we bericht dat er problemen zijn met de capaciteit binnen tijdelijke onderwijslocaties en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Verder zijn er ook lange wachtlijsten bij zorgaanbieders met specialistische ggz voor kinderen.

Lees verder...

Knelpunten nieuw beleid sociaal domein in Woerden

29-03-2019

Afgelopen jaar heeft gemeente Woerden samen met veel maatschappelijke partners nieuw beleid ontwikkeld. De nieuwe plannen over jeugdhulp, WMO, inkomen en participatie liggen nu bij de gemeenteraad voor goedkeuring. Donderdagavond 28 maart was de eerste politieke avond over de maatschappelijke agenda. Nely Sieffers, de voorzitter van stichting UW Ouderplatform, heeft ingesproken om drie belangrijke knelpunten onder de aandacht te brengen.

Lees verder...

Inspanningen jeugdhulp hebben te weinig effect voor kinderen

26-03-2019

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland. De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen...

Lees verder...

Nieuwe samenwerking voor goed onderwijs (hoog)begaafde kinderen

15-03-2019

Voor elk kind een passende plek in het onderwijs is voor ons een belangrijk speerpunt waar we aan werken. Dit is zeker niet vanzelfsprekend voor kinderen die een speciale ondersteuningsbehoefte hebben omdat ze (hoog)begaafd zijn. We horen nog te vaak van ouders dat de kinderen dan wat extra lesstof krijgen en dat is het. Daarom zijn we blij dat het samenwerkingsverband Passenderwijs de mogelijkheid voor een extra subsidie oppakt en dat we mogen meedenken over de plannen samen met inhoudelijke deskundigen en het onderwijs.

Lees verder...

Hulpgids voor inwoners met een laag inkomen in Stichtse Vecht

15-03-2019

Voluit meedoen in de maatschappij. Sporten, op bezoek bij familie en bekenden, er even op uit, iets creatiefs doen, iets leuks, gezelligs, of gewoon de boodschappen... wie wil dat niet? Maar als je met weinig geld moet rondkomen, zijn al die ‘gewone’ dingen niet altijd vanzelfsprekend. Vooral als de krappe beurs ook nog eens gepaard gaat met ziekte, een handicap of andere problemen. De gemeente heeft een handige hulpgids zodat je kunt zien wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Lees verder...

Wachten op jeugdhulp leidt tot schooluitval en verergering problemen

18-02-2019

Uit de resultaten van een vragenlijst van Jeugdhulp doen we Samen 1 blijkt, dat veel jongeren en ouders door een stapeling van wachttijden lang moeten wachten tot de hulp beschikbaar is die ze nodig hebben. Door deze lange wachttijden verergeren de problemen van gezinnen en verslechteren de schoolprestaties van kinderen en jongeren.

Lees verder...

Nieuwe koers voor Welzijn Woerden

05-02-2019

Welzijn Woerden gaat de dienstverlening anders organiseren. Daarvoor wijzigt de organisatie dit jaar haar naam in ‘Hart voor Woerden’ en wordt het beweegteam een eigenstandige stichting. De mantelzorgondersteuning en welzijnscoach zullen dichter tegen ‘WoerdenWijzer’ aan gaan werken.

Lees verder...

KidzTower heeft de zorg niet op orde en krijgt een aanwijzing van de inspectie

23 -01-2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft KidzTower B.V. een aanwijzing gegeven. KidzTower voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. KidzTower is een behandelcentrum in Nieuwegein voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking waar ook kinderen vanuit de regio Utrecht-West zorg krijgen.

Lees verder...

Kritisch rapport over SAVE door de onderzoekers van Hogeschool Utrecht

14 -01-2019

Sinds 2015 werken de (preventieve) jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Midden-Nederland met de werkwijze SAmenwerken aan VEiligheid (SAVE). Hoe verloopt dat in de praktijk? Welke vragen en knelpunten komen de professionals tegen? En wat kan hen helpen om de werkwijze nog beter toe te passen? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek SAVE in woord en daad, dat van 2016 tot 2018 is uitgevoerd...

Lees verder...

Nieuw leerwerkbedrijf in Stichtse Vecht: Kansis en Kansis Groen

14-01-2019

Vanaf 1 januari 2019 vormen Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente Stichtse Vecht.

Lees verder...

Extra praktijkondersteuners jeugd-GGZ in Stichtse Vecht

14-01-2019

Na de huisartsenpraktijken in Maarssen en Breukelen komen ook in de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Het college van B&W heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook de huisartsen dragen financieel bij. Door de inzet van praktijkondersteuners worden kinderen sneller en dichter bij huis geholpen.

Lees verder...

Deel je ervaringen, om samen het onderwijs te verbeteren!

14 -01-2019

In het onderwijs wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heb je een situatie meegemaakt waarin je tevreden of juist ontevreden was over passend onderwijs? Deel je ervaringen met minister Arie Slob op ons online vertelpunt.

Lees verder...

Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd moet beter

09-01-2019

In december verscheen het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Ook vanuit UW Ouderplatform is met de kwartiermaker meegedacht en zijn ervaringen gedeeld.

Lees verder...