Speciaal programma voor (hoog)begaafdheid start in het basisonderwijs

25 juni 2019

We vinden het belangrijk dat er een goed ondersteuningsprogramma is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze (hoog)begaafd zijn. Afgelopen maanden we hierover gesprekken gehad met samenwerkingsverband Passenderwijs (Samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht-West) en daar is een mooi plan met subsidie aanvraag uitgerold. Deze week hebben we het goede nieuws ontvangen dat het ministerie de subsidie heeft toegekend en we de plannen verder kunnen uitrollen.

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel kinderen met een ondersteuningsvraag vanuit hun (hoog)begaafd vastlopen in het regulier onderwijs. Dit komt onder andere door slechte signalering en al snel verwijzen naar geestelijke gezondheidszorg, onvoldoende deskundigheid in de scholen en onvoldoende ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van deze kinderen. We waren erg enthousiast toen de directie van Passenderwijs ons benaderde om mee te denken over een plan om dit op te lossen.

Inzet landelijke subsidie (hoog)begaafdheid

Het project bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Scholing voor intern begeleiders / leerkrachten ter bevordering van (vroeg)signalering en het vergroten van deskundigheid op het gebied van (hoog)begaafdheid (HB)
  2. Uitbreiding bovenschoolse expertise ten behoeve van het ondersteunen van scholen op het gebied van HB
  3. Verhoging van het aantal ondersteuningsbudgetten die het scholen mogelijk maakt te voldoen aan de onderwijsbehoeften van HB kinderen
  4. Het aanbieden van verrijkingsonderwijs voor HB kinderen in de vorm van vooruitwerklabs.
  5. Het inrichten van een regionale werkgroep HB.

Ouderbijeenkomst

Tijdens de uitvoering van dit project blijven we structureel meedenken in de stuurgroep en regionale werkgroep zodat de inbreng vanuit ouderperspectief goed meegenomen wordt tijdens de uitvoering van dit project en de structurele borging. Rond de herfstvakantie organiseren we over dit project een bijeenkomst voor ouders van kinderen die (hoog)begaafd zijn. Het HB-programma wordt dan verder gepresenteerd en we horen graag ervaringen uit de regio. Zijn er scholen waar al goede hulp is, welke hulp is dat en welke ondersteuning ontbreekt? Wil je op de hoogte gehouden worden over dit project en/of de ouderbijeenkomst dan kun je hier aanmelden voor de nieuwsbrief.