Volwassen onderwijs voor 17-jarigen mogelijk zonder inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.

19 juli 2019

Sinds dit studiejaar is het mogelijk dat ook 17-jarigen, die niet meer staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs, kunnen worden doorverwezen naar het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo). Dit geldt voor jongeren die in dat studiejaar 18 jaar worden. Het blijkt alleen mogelijk als de jongere door Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is doorverwezen. Hoe de gevraagde toestemming moet worden vormgegeven, is niet voorgeschreven in de wet. Een schriftelijke toestemmingsverklaring waarin RMC aangeeft bekend te zijn met de plannen van de jongere met daarbij de aanmelding voor het vavo als mogelijkheid ter voorkoming van voortijdig schoolverlaters, is voldoende.

VAVO

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs en hebben dezelfde waarde. De VAVO geeft mogelijkheden om een heel vakkenpakket te volgen maar ook om voor enkele vakken een certificaat te behalen.

We zien de volgende leerlingen gebruik maken van deze mogelijkheden:

  • net gezakte leerlingen van het voortgezet onderwijs die alleen de niet-behaalde vakken over hoeven te doen
  • de leerlingen die hun opleiding nog niet afgerond hebben
  • niveauverhogers, die na vmbo-TL het havo-diploma en na havo het vwo-diploma willen behalen.
  • hen die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs
  • hen die versneld, in één jaar hun diploma willen halen
  • volwassenen die alsnog een diploma willen behalen
  • volwassenen die hun ontwikkeling willen vergroten
  • gehandicapten die niet altijd gemakkelijk een plaats vinden in het reguliere onderwijs.

Bekostiging

Deze minderjarige studenten aan het vavo hoeven geen les- of cursusgeld te betalen als zij op de eerste dag van het schooljaar nog geen 18 jaar zijn. Dit is voor zowel de vol- als deeltijdstudenten en geldt voor het hele schooljaar. Ook als zij later in het schooljaar 18 jaar worden. Daarmee is het gelijk aan andere minderjarige leerlingen. De studenten tellen wel mee voor de bekostiging die vavo-scholen ontvangen van het Rijk. Als een student 18 jaar wordt en bij de start van een nieuw schooljaar nog op het vavo zit, moet deze uiteraard wel cursusgeld gaan betalen.