Logo UW Ouderplatform

Welkom

Stichting UW Ouderplatform is een regionaal platform van en voor ouders van kinderen met een zorg en/of ondersteuningsvraag. Ouders kunnen bij ons terecht voor informatie over o.a. onderwijs, jeugdhulp en jongvolwassenen. Regelmatig organiseren we activiteiten om elkaar te ontmoeten en informatie te delen. We zijn in gesprek met gemeenten en het onderwijs in de regio over onze speerpunten en de knelpunten die ouders ervaren. De regio Utrecht-West, waarin wij actief zijn, bestaat uit de gemeenten: De ronde venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse vecht en Woerden.

Lees verder...

UW Infopunt

Op zoek naar informatie over opvoeden, onderwijs, jeugdhulp, zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen? Bij UW Infopunt kun je informatie vinden over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning van je kind en/of gezin.

Naar UW Infopunt...

Activiteiten

We geven workshops over diverse onderwerpen voor ouders en professionals en organiseren diverse campagnes om de positie van gezinnen met een ondersteuningsvraag te versterken. Daarbij werken we graag samen met ouders en andere organisaties.

Lees verder...

Belangenbehartiging

Wij denken mee bij de lokale en regionale beleidsontwikkeling op het gebied van jeugd, gezin en onderwijs. Dit doen we vanuit ervaringskennis waarbij het gezinsperspectief centraal staat en de ervaringen van ouders belangrijk zijn.

Lees verder...

Blijf op de hoogte, lees onze nieuwsbrief

Wij versturen 4-8x per jaar een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen uit de regio, activiteiten en handige informatie over onderwijs, zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen.

Je kunt hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Activiteiten

4 november 2019

Een bijeenkomst voor ouders met kinderen die (hoog) begaafd zijn en op de basisschool zitten.

Meer info en aanmelden...

7 november 2019

Een bijeenkomst voor ouders uit gemeente Stichtse Vecht over jeugdhulp, jeugdbescherming en andere hulp.

Meer info...

19 november 2019

Gemeenten in de regio Utrecht-West nodigen u van harte uit bij deze conferenties in de Week tegen Kindermishandeling 2019 te Woerden.

Meer info en aanmelden...


Blogs

De omgevingsprothese (1)

Ouders hopen allemaal op kinderen die voorspoedig ontwikkelen naar een zelfstandig bestaan. Ontwikkeld een kind anders dan de gemiddelde lijntjes dan wordt het kind en ouders geconfronteerd met een hele wereld van systemen waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Welkom in de wereld van groot overleggen, allerlei plannen, regeltjes, ....

Lees verder...

De omgevingsprothese (2)

Na zeer woelige jaren in het (speciaal) basisonderwijs en veel hulpverlening ging mijn zoon met autisme naar het speciaal voortgezet onderwijs (VSO). We dachten eindelijk een plek waar ze verstand van zaken hebben en hopelijk een beetje rust. Maar dat was van korte duur want al snel begonnen de problemen met moeilijk gedrag op school en thuis werd het ook steeds moeilijker.

Lees verder...

Blog: Elk kind doet mee!

Samen op weg naar inclusief onderwijs

Elke dag rijden honderden kinderen in busjes naar het speciaal onderwijs buiten de regio Utrecht-West. Twee tot drie uur per dag brengen deze kinderen door in een schooltaxi en dat betekent dat ze lange dagen van huis zijn. Dit heeft ook invloed op ...

Lees verder...

Lokale wegwijzer

Elke gemeente heeft eigen keuzes gemaakt voor invulling van beleid en uitvoering op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning bij werk en inkomen. In de wegwijzer kun je per gemeente een overzicht van de organisaties en lokale beleidsafspraken vinden. Extra ondersteuning in het onderwijs is regionaal geregeld met de samenwerkingsverbanden en de gemeente werken op een aantal onderwerpen ook samen in de regio.

Naar regio Utrecht West...

Onze speerpunten

Waarover zijn we in gesprek in de regio?

Voor elk kind een passende onderwijsplek

Het is belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om te leren en ontwikkelen naar vermogen. Dit is niet vanzelfsprekend en we zien dat kinderen vastlopen en uitvallen omdat onderwijs onvoldoende aansluit bij de mogelijkheden van het kind. We vinden het belangrijk dat er een:

  • Dekkend aanbod komt voor alle kinderen en dat er voorzien wordt in ondersteuning voor doorlopende leerlijnen.
  • Onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van het kind
  • Ouders gelijkwaardig partner zijn in het organiseren van de juiste hulp
  • Ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn.


Zorg en ondersteuning sluit aan bij het gezin

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdbescherming, wet maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, participatiewet, voorzieningen lage inkomens. Hoe sluiten we dit goed aan bij de gezinnen:

  • De zorgvraag wordt integraal opgepakt over alle levensgebieden door 1 consulent die zolang bij het gezin betrokken blijft als nodig is.
  • De professional die helpt vanuit het lokale team heeft voldoende inhoudelijke kennis van de problemen die spelen en de oplossingen die mogelijk zijn in o.a. het sociaal domein.
  • Er is een dekkend zorgaanbod beschikbaar voor de diverse doelgroepen en zorgvragen met voldoende keuzevrijheid voor de juiste match.
  • Er is deskundige onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar.