Onafhankelijke cliëntondersteuning

De ondersteuner om je te helpen met het regelen van de juiste hulp

Intro

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school, of bij het opstellen van een familiegroepsplan.

Er is cliëntondersteuning mogelijk vanuit twee verschillende wetten. Alle cliëntondersteuning valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met uitzondering van personen die hulp krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)

Cliëntondersteuning WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; (Bron: wet maatschappelijke ondersteuning artikel 1.1.a)

Wat is onafhankelijke cliёntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen je helpen een antwoord te vinden op je vragen. Je hebt de vrijheid om te kiezen voor een cliëntondersteuner die past bij je ondersteuningsvraag, op een tijdstip waarop je het nodig hebt. Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner in de positie is om in uw belang te werken en vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De cliëntondersteuner wordt niet beïnvloed door financiële of andere belangen. Daarnaast mag de cliëntondersteuner geen onderdeel zijn van de toegang tot zorg. Als je het gevoel hebt dat de cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan mag je om een andere cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner mag niet betaald worden vanuit het PGB.

Meer info in de folder...

Clientondersteuning in de regio Utrecht-West

Gemeente Woerden: In Woerden noemen ze cliëntondersteuning regieondersteuning maar kun je hetzelfde verwachten. Je kunt terecht bij Kwadraad.

Gemeente Stichtse Vecht: Je kunt een keuze maken uit verschillende organisaties.

Gemeente Oudewater: Je kunt terecht bij MEE

Gemeente Montfoort: Je kunt terecht bij MEE

Gemeente De Ronde Venen: Je kunt terecht bij MEE

Overige gemeenten: Vraag bij je gemeente welke organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning kan bieden!

Cliëntondersteuning WLZ

Wet Langdurige Zorg

Mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en hun mantelzorgers kunnen gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ.

Ouders kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning wanneer zij behoefte hebben aan:

  • Informatie en advies

  • Een persoonlijk plan/zorgplan

  • Het vinden van een passende zorgaanbieder

  • Bemiddeling

Voor de regio Utrecht-West kan een beroep gedaan worden op de volgende twee aanbieders van cliëntondersteuning WLZ:

Mee Utrecht (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)

Iedereen met een Wlz-indicatie kan een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht via T 0900 633 63 63 of via de mail wlz@mee-ugv.nl.


Zorgbelang (aanbieder cliëntondersteuning WLZ)

Voor iedereen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt biedt Zorgbelang sinds 1 maart 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners zijn bereikbaar via: 0900 243 81 81 (alleen uw gebruikelijke belkosten).