Informatie coronavirus

Het is belangrijk om in deze bijzondere tijd op de hoogte te blijven over maatregelen en mogelijkheden!

Intro

We leven met alle maatregelen voor het coronavirus in een bijzondere tijd. Voor iedereen is het een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de opvoeding, onderwijs en zorg goed in te vullen. Heb je tips of vragen dan kun je die mailen naar infopunt@uwouderplatform.nl

Info Rijksoverheid

Via de speciale Covid-19 website van de Rijksoverheid kun je de laatste ontwikkelingen volgen en bekijken wat wel en niet mag. Let op, de provincie of gemeente kan aanvullende regels stellen.

Website Rijksoverheid COVID-19

Vraag & antwoord: scholen weer open, wat nu?

De scholen zijn weer open! De middelbare scholen zijn weer volledig van start gegaan. De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) begonnen al eerder volledig, wat ook gold voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De afstandsregels zijn versoepeld. Kinderen in de kinderopvang, leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en op het voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven onderling geen afstand meer te houden. De leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs houden nog wel 1,5 meter afstand tot onderwijspersoneel.

Website Ouders&Onderwijs

Omgaan met het corona virus

Het coronavirus zal voorlopig nog ons leven en werk beïnvloeden. De algemene basisregels blijven daarom gelden. Op basis van deze regels maakt iedereen zelf afwegingen voor zijn leven en werk. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico's van het virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Bij het bedenken van nieuwe maatregelen is het cruciaal kinderen, jongeren en jongvolwassenen te betrekken, zodat de maatregelen beter aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Lees hierover meer in het essay Jeugd aan het roer.

Website NJI Corona

Waar kun je in gemeente Woerden informatie en hulp vinden?

Liveblog coronavirus in Woerden De laatste berichten vanuit gemeente Woerden over lokale ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

www.woerdenvoorelkaar.nl Vraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht zodat kwetsbare mensen en ouderen geholpen worden met o.a. boodschappen, eten koken, gezelschap op een Corona vriendelijke manier. De hulp wordt geboden door vrijwilligersorganisaties en particulieren.

Woerdenwijzer zorgt ervoor dat inwoners met hun vragen op deze gebieden op één plek terecht kunnen en dat ze de juiste ondersteuning krijgen. WoerdenWijzer biedt antwoorden, tips en oplossingen op het gebied van o.a. ondersteuning en zorg, gezin en opvoeding, sociale contacten, werk en dagbesteding, wonen, geldzaken en inkomen, reizen en vervoer.

Ferm Werk: Bij Ferm werk kun je terecht voor extra inkomensondersteuning en de regeling voor ZZP-ers.

Spreekuur buurtbemiddeling Kwadraad

Spreekuur relatie Kwadraad

Spreekuur opvoeden Kwadraad

Waar kun je in gemeente Montfoort informatie en hulp vinden?

Algemene informatie coronavirus Montfoort: De laatste berichten vanuit gemeente Montfoort over lokale ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

De hulplijn: De SWOM heeft een extra dienst ''De hulplijn" voor mensen in thuisisolatie of quarantaine in verband met het Coronavirus.

Jeugdteam: Het jeugdteam heeft een aangepast werkwijze en is gewoon bereikbaar voor vragen over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp.

Ferm Werk: Bij Ferm werk kun je terecht voor extra inkomensondersteuning en de regeling voor ZZP-ers.


Waar kun je in gemeente Oudewater informatie en hulp vinden?

Liveblog coronavirus in Oudewater: De laatste berichten vanuit gemeente Oudewater over lokale ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

Stadsteam: Het stadsteam is gewoon bereikbaar voor vragen over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp, vrijwilligers hulp en hulp vanuit de wmo.

Ferm Werk: Bij Ferm werk kun je terecht voor extra inkomensondersteuning en de regeling voor ZZP-ers.

Spreekuur buurtbemiddeling Kwadraad

Spreekuur relatie Kwadraad

Spreekuur opvoeden Kwadraad

Waar kun je in gemeente De ronde venen informatie en hulp vinden?

Informatie coronavirus in De ronde venen: Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de inwoners, ondernemers en instellingen van De Ronde Venen. De gemeente houdt u in deze bijzondere situatie zo goed mogelijk op de hoogte over wat de gemeente doet én wat u zelf kunt doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Servicepunten en Kernteam De ronde venen: Beide teams zijn bereikbaar voor vragen over jeugdhulp, zorg, hulpmiddelen, werk en inkomen.

Coronahulp in Uithoorn en De ronde venen: Hulpvragen worden gematcht met personen die hierbij kunnen helpen.

Spreekuur buurtbemiddeling Kwadraad

Spreekuur relatie Kwadraad

Spreekuur opvoeden Kwadraad

Waar kun je in gemeente Stichtse Vecht informatie en hulp vinden?

Informatie coronavirus in Stichtse Vecht: Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de inwoners, ondernemers en instellingen in Stichtse Vecht. De gemeente houdt u in deze bijzondere situatie zo goed mogelijk op de hoogte over wat de gemeente doet én wat u zelf kunt doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Coronahulp in Stichtse Vecht: Hulpvragen worden gematcht met personen die hierbij kunnen helpen.

Spreekuur buurtbemiddeling Kwadraad

Spreekuur relatie Kwadraad

Spreekuur opvoeden Kwadraad