Financiën

De mogelijkheden voor (extra) geld op een rij

Intro financiën

Wordt je 18 dan zijn ze officieel volwassen. Naast de veranderingen op het gebied van onderwijs en zorg verandert er ook veel op financieel gebied. Je kind wordt zelf financieel verantwoordelijk. Je kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. Eventuele aankopen of leningen die je kind afsluit kunnen ouders niet meer terugdraaien. Je kind is dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten.

Onderhoudsplichtig

Als ouder blijf je onderhoudsplichtig totdat je kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Financieel zelfstandig worden is een leerproces. Het is daarom belangrijk om als ouder goed overzicht te hebben in de mogelijkheden en daar je kind bij te begeleiden. Sommige jongeren kunnen het (nog) niet zelf beheren en dan is het goed om te kijken wat er mogelijk is op het gebied van volmacht en bewindvoering.

Handige links en downloads

Nibud heeft handige info over meerderjarig en hoe de financiële zaken goed geregeld kunnen worden.

Voor boven de 18: Een praktisch en overzichtelijk boekje over geldzaken voor 18-jarigen

Extra's bij een laag inkomen

Extra aanvullingen zijn mogelijk

Bij een laag inkomen zijn verschillende aanvullingen mogelijk om zo armoede te beperken. De belangrijkste opties voor jongvolwassenen zijn hier uitgewerkt. Per regeling zijn er andere voorwaarden en dat kan ook weer verschillen per gemeente. Dus laat je goed informeren bij de lokale instanties wat van toepassing is op de persoonlijke situatie.


Toeslagen

Er zijn verschillende tegemoetkomingen mogelijk voor mensen met een laag inkomen:

 • Zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de premie van je zorgverzekering.

 • Huurtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten voor de huur.

 • Kindgebonden budget: een tegemoetkoming voor mensen en ook jongvolwassenen met een kind tot 18 jaar.

 • Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming voor kosten van geregistreerde kinderopvang.

Belastingdienst: toeslagen

Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk ook bij een laag inkomen. Gemeenten bieden mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Tegemoetkoming meerkosten zorg

Voor chronische zieken en gehandicapten kunnen zorgkosten flink oplopen. Voor lage inkomens is er een tegemoetkoming.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Individuele inkomens toeslag

Een extraatje voor wie al lang een laag inkomen heeft, geen uitzicht op inkomensverbetering en voldoet aan de voorwaarden.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Studiefinanciering

Algemene tips

Drie maanden voordat het kind 18 wordt kun je de studiefinanciering en reisproduct aanvragen. Het is afhankelijk van de opleiding voor welke studiefinanciering je in aanmerking komt.

 • Begin met het aanvragen van DigiD want die is nodig om gebruik te maken van DUO.

 • Is het lastig voor je zoon of dochter om zelf de zaken te regelen bij DUO dan is er de mogelijkheid voor een machtiging.

 • Voor studenten met een arbeidsbeperking is er de mogelijkheid voor een studietoeslag.

 • Geef wijzigingen over het stoppen van een opleiding op tijd door om schulden te voorkomen.

Tegemoetkoming scholieren

Voor leerlingen die op hun 18e verjaardag praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo volgen is er een tegemoetkoming scholieren.

Voorwaarden:

 • 18 jaar of ouder

 • Volgt een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs in Nederland

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Volgt je kind een opleiding in deeltijd? Dan kun je misschien een tegemoetkoming voor deeltijders krijgen.

Meer info website DUO

Studiefinanciering MBO-er

Als je kind mbo doet, gaat de studiefinanciering in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. Alleen het studentenreisproduct kunnen studenten voor de18e al krijgen. Studiefinanciering is een gift voor studenten met een MBO 1 en 2 opleiding. Voor studenten met een MBO 3 of 4 opleiding is het een gift (studiefinanciering en reisproduct) als binnen 10 jaar de opleiding wordt afgerond met een diploma.

Er mag bijverdiend worden maar niet te veel. Er zijn ook extra mogelijkheden voor studenten van ouders met een laag inkomen of andere speciale situaties.

Meer info website DUO

Studiefinanciering HBO en Universiteit

Voor studenten op het hbo of universiteit bestaat de studiefinanciering uit een studielening.. Deze lening wordt na de opleiding terug betaald in maandelijkse termijnen. Met de rekenhulp kun je de persoonlijke situatie berekenen. Om de schuld te beperken is het goed om te kijken naar mogelijkheden voor een bijbaantje, studietoeslag of andere inkomens ondersteuning.

De studiefinanciering gaat direct in bij de start van de studie ook als de student nog geen 18 is. Ook hier zijn extra mogelijkheden voor studenten die bijvoorbeeld een kind hebben of ouders met weinig inkomen. Studenten met een functiebeperking die als gevolg hiervan vertraging oplopen, kunnen recht hebben op voorzieningen zoals extra studiefinanciering en verlenging van hun studietermijn.

Meer info website DUO

Studietoeslag

Voor wie?

Voor jongeren met een arbeidsbeperking is het vaak moeilijk om studie te combineren met een bijbaantje. De studie is voor deze jongeren wel van groot belang om te ontwikkelen en hun mogelijkheden te vergroten voor werk. Door een diploma wordt hun positie in de arbeidsmarkt versterkt. Studenten die niet in staat zijn om een minimumloon te verdienen kunnen bij de gemeente een individuele studietoeslag aanvragen.

Voorwaarden individuele studietoeslag

In de participatiewet zijn een aantal voorwaarden opgenomen waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag. Dit zijn de voorwaarden voor de student:

 • 18 jaar of ouder;

 • recht heeft op studiefinanciering;

 • geen in aanmerking te nemen vermogen heeft;

 • door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven.

Tips

 • Op de studietoeslag is geen onderhoudsplicht voor ouders van toepassing dus ook mogelijk voor studenten met een arbeidsbeperking die thuis wonen.

 • Er zijn gemeenten die studenten verplichten om een keuring arbeidsvermogen te laten doen bij het UWV. Bij een positieve uitkomst wordt de student in het doelgroepenregister opgenomen. Dit is geen passende keuring voor de studietoeslag want de jongere gaat verder leren en nog niet aan het werk. Het UWV heeft ook een keuring studietoeslag en dit moet aangevraagd worden door de gemeente. Belangrijk om hierop in te zetten zodat het vroegtijdig vermelden in het doelgroepenregister later geen negatieve gevolgen heeft. Mogelijk kan de student door een studie boven het minimumloon uitkomen en is het doelgroepenregister helemaal niet nodig.

Aanvragen studietoeslag

Inwoners van de Woerden, Oudewater en Montfoort vragen de studietoeslag aan bij Fermwerk

In gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kun je dit aanvragen bij de gemeente.