Werk en inkomen

Intro

Veel jongeren gaan na een opleiding aan het werk. Maar niet voor elke jongvolwassene is het mogelijk om zelf voldoende inkomen te verdienen met een baan of zijn er aanpassingen nodig om te kunnen werken. Bij werk en inkomen brengen we verschillende regelingen in beeld die mogelijk zijn vanuit onder andere de participatiewet, Wajong en UWV.


Handige links en downloads

Onbeperkt aan de slag, Utrecht Midden: virtuele omgeving waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar vinden.

De jonge krijger: Helpen jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen zij door persoonlijke begeleiding, trainingen, workshops en voorlichting te geven.

Young Ambition: Praktische hulp voor jongeren bij het vinden en behouden van een opleiding of een baan.

Voorzieningen voor werk

Via het UWV kunnen verschillende soorten hulp, hulpmiddelen en regelingen aangevraagd worden om te ondersteunen bij het werk. Het gaat om regelingen voor de werknemer maar ook voor de werkgever.

 • Jobcoach

 • Dienstverlening voor doven, blinden of motorische gehandicapten

 • Meeneembare hulpmiddelen

 • Vervoer

 • Scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

 • Voordelen en regelingen voor werkgevers

 • Aanvulling op inkomen

Let op dat u nog niets aanschaft want dan is er vaak geen vergoeding meer mogelijk.

Website UWV: voorzieningen voor werk

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 hebben we de Participatiewet met als doel dat mensen zoveel mogelijk meedoen. In de Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering van de participatiewet ligt bij de gemeente.

Heeft je kind een ziekte of handicap en kan daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Dan kun je misschien ondersteuning krijgen.

Stap 1 Beoordeling arbeidsvermogen

Heeft je kind een arbeidsbeperking en steun nodig bij werk en/of inkomen dan is er een beoordeling arbeidsvermogen nodig door het UWV. Het gaat hierbij om:

 • moeite heeft met het vinden of houden van werk. Je kunt daardoor niet het minimumloon verdienen;

 • ondersteuning nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden;

 • niet meer kunt werken.

Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) komen zonder beoordeling in aanmerking voor het doelgroepenregister.

Afhankelijk van de situatie zijn er 3 soorten ondersteuning die uit deze beoordeling arbeidsvermogen komen:

 • Indicatie banenafspraak: Kun je door ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan kun je misschien een indicatie banenafspraak krijgen. Daarmee kom je in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak.

 • Advies indicatie beschut werk: Kun je alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kun je misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen.

 • Wajong: Heeft uw kind op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen en het is nu en in de toekomst niet meer mogelijk om te werken? Dan kun je bij het UWV een Wajong-uitkering aanvragen als aan de voorwaarden voldaan wordt.

Website UWV

Stap 2 Na de aanvraag

Vervolg indicatie banenafspraak

Staat in de brief met de beslissing dat je kind nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft? En is het niet mogelijk om door ziekte of handicap het minimumloon verdienen? Dan behoort uw kind tot de doelgroep van de banenafspraak en krijgt dan een Indicatie banenafspraak. Het UWV neemt je zoon of dochter op in het doelgroepregister. Als er een Indicatie banenafspraak is, dan krijgt je kind hulp van de gemeente bij het vinden van werk. Ga met de Indicatie banenafspraak naar je gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Vervolg indicatie beschut werk

Staat in de brief dat UWV een positief Advies indicatie beschut werk geeft? Dan adviseert UWV dat uw kind alleen in een beschutte werkomgeving kan werken. Dit is een omgeving waar mensen met een ziekte of handicap meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgen, dan een gewone werkgever kan bieden. Het Advies indicatie beschut werk is een advies van UWV. U kunt met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of uw kind ook echt een Indicatie beschut werk krijgt.

Informatie gemeenten regio Utrecht-West

Ferm Werk is voor de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente Stichtse Vecht

Inkomen als werken (nog) niet mogelijk is

Wajong

Wajong (2015) is een uitkering voor mensen die voor hun 18e jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Heb je nog recht op een Wajong van voor 2015 dan zijn er andere voorwaarden.

Het UWV voert de beoordeling voor de Wajong uit en bekijkt of de jongvolwassene aan de voorwaarden voldoet. Het gaat om de beoordeling arbeidsvermogen waarbij gekeken wordt of er nog arbeidsvermogen is.

Website UWV: Wajong

Bijstand

Bijstand is er voor volwassenen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer een studie volgen en/of betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. De bijstand heeft strenge voorwaarden en het doel is om zo snel mogelijk mensen weer aan het werk te helpen.

Waar kun je bijstand aanvragen?

Inwoners uit gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort bij Ferm Werk

Inwoners uit gemeente De ronde venen

Inwoners uit gemeente Stichtse Vecht