Wonen

Intro

Het is prettig als de (volwassen) kinderen op een gegeven moment zelfstandig bestaan op bouwen. Dit kan starten met op kamers wonen tijdens een studie, een eigen huisje als ze aan het werk zijn maar het kan ook een beschermde woonplek zijn of speciale woonvorm. Eigen woonruimte betekent ook verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden zoals inrichting van het huis, woonkosten, zelfstandig het huishouden doen en/of voldoende begeleiding.


Handige links en downloads

Opvoeden.nl: informatie over voorbereiding zelfstandig wonen

18ennu.nl: Wat kost op jezelf wonen

Uithuisgaan.nl: Handige info en lijstjes

Inschrijven voor woonruimte

Ziet het er naar uit dat zelfstandig wonen (in de toekomst) mogelijk is, dan is het goed om in te schrijven voor een woonruimte. Er zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Een sociale huurwoning is bijna altijd goedkoper dan een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. De minimumleeftijd voor inschrijving is meestal 18 jaar en moet jaarlijks verlengd worden.

Website Woningnet (regio Utrecht)

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woon je in een sociale huurwoning? Dan krijg je misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, inkomen, leeftijd en hoe je woont. Is je eigen vermogen te hoog? Dan krijg je geen huurtoeslag. Huurtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst en daarvoor is een DigiD nodig. Let goed op om op tijd wijzigingen door te geven want anders moet je terugbetalen.

Naar de belastingdienst...

Begeleid of beschermd wonen (WMO)

Welke hulp is nodig?

Wat heeft jouw kind nodig om zelfstandig te kunnen wonen?

 • Zelfstandig de huur betalen

 • Zelfstandig administratie regelen (toeslagen/ zorgverzekering)

 • De eigen voordeur beheren

 • Met de buren omgaan

 • Zelfstandig naar school of werk gaan

 • Een zinvolle daginvulling

 • Op tijd hulp inroepen als dat nodig is

 • Zelfzorg Wat voor soort hulp heeft jouw kind nodig?

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten voor het kiezen van een woonvorm:

 • Is er voldoende specifieke kennis bij het begeleidingsteam? (zoals autisme, licht verstandelijke beperking etc.)

 • Wie wonen er nog meer? Past die groep bij mijn kind?

 • Hoe groot is de groep bewoners?

 • Hoe ziet de woning eruit? Eigen sanitair? Eigen keuken?

 • Met hoeveel mensen worden de faciliteiten gedeeld?

 • Aanwezigheid en bereikbaarheid begeleiding

 • Is er een termijn aan het wonen?

 • Bij PGB-initiatief: wordt het budget voor de zorg ook daaraan besteed?

Begeleid wonen (WMO)

Bij begeleid wonen huur of koop je een eigen woonruimte. De begeleiding die nodig is bij het wonen en/of deelnemen in de samenleving regel je via de wet maatschappelijke ondersteuning van je gemeente. Er komt dan een ambulante begeleider via een zorginstelling bij zorg in natura of een begeleider vanuit het PGB die je zelf kunt uitkiezen.

Bij begeleid wonen woon je dus niet in een instelling maar zelfstandig. De zorg hoeft niet allemaal thuis geboden te worden maar kan ook voor een deel uit dagbesteding en/of behandeling bij een zorginstelling bestaan. Begeleid wonen kun je aanvragen bij je eigen gemeente:

Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht

Beschermd wonen (WMO)

Beschermd wonen komt in beeld als begeleid wonen onvoldoende ondersteuning biedt omdat er 24/7 ondersteuning in de nabijheid nodig is. De hulpverlener komt dan niet alleen op geregelde tijden bij je langs maar is altijd aanwezig of oproepbaar. Beschermd wonen wordt in allerlei verschillende vormen geboden zoals in instellingen, woonhuizen waar een kleine enkele bewoners samen wonen en een eigen kamer hebben. Maar we zien ook een kanteling waarin de zorgvrager in een eigen woning blijft, intensieve begeleiding krijgt en 24/7 oproepbaar is.

Beschermd wonen wordt georganiseerd in een regio en dat is voor ons de regio Utrecht waarvan Utrecht de centrum gemeente is. Je kunt beschermd wonen aanvragen bij je eigen gemeente en dat valt ook onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht

Wonen met intensieve zorg (WLZ)

Verblijf thuis met intensieve zorg (WLZ)

In de wet langdurige zorg is er naast zorg in een instelling ook veel ruimte om intensieve zorg thuis te organiseren. Dit is alleen mogelijk als dit ook verantwoord en veilig is. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je deze zorg kunt organiseren.

De indicatie voor zorg vanuit de wet langdurige zorg vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de wet langdurige zorg betaal je meestal een eigen bijdrage. Het CAK.nl berekent de eigen bijdrage en stuurt de rekening.

Meer info WLZ thuis

Verblijf in een instelling

Heeft je kind blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking? Dan is een verblijf in een instelling een oplossing als de zorg thuis organiseren niet langer haalbaar is. Dit geldt ook voor langdurig verblijf (langer dan 3 jaar) in een ggz instelling. (verblijf en behandeling)

Voor langdurig verblijf in een instelling heb je een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg.

Eigen bijdrage

Voor langdurig verblijf in een instelling betaal je meestal een eigen bijdrage. Het CAK.nl berekent de eigen bijdrage en stuurt de rekening

Meer info WLZ instelling