Zorg 18+

Wordt je kind bijna 18 dan is het goed om een rekening te houden met een aantal veranderingen. De volgende veranderingen zijn van kracht bij 18 jaar:

  • Jeugdhulp stopt in bijna alle situaties, dus overstappen naar andere zorg.

  • Jongeren moeten zelf een zorgverzekering afsluiten en zijn niet langer gratis verzekerd.

  • Psychische hulp vanuit de GGZ gaat van gemeente naar de zorgverzekering.

  • Intensieve kindzorg stopt en gaat over naar de zorgverzekering, wet langdurige zorg en/of wet maatschappelijke ondersteuning.


Handige links en downloads

Regelhulp.nl: uw wegwijzer voor zorg en ondersteuning

Het juiste loket: Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Cce.nl: Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking.

Per Saldo: Per Saldo is dé landelijke vereniging van PGB budgethouders.

Zorgverzekering afsluiten

Jongeren moeten vanaf 18 jaar zelf een zorgverzekering afsluiten of kunnen ook kiezen om met ouders meeverzekerd te blijven maar dat is niet langer gratis. Het is belangrijk om goed naar de persoonlijke situatie te kijken bij de keuze van een verzekering. Van die situatie hangt het ook af of een aanvullende verzekering nodig is voor bijvoorbeeld fysiotherapie of tandarts.

Zorgtoeslag

Als jongeren onvoldoende bijverdienen dan hebben ze recht op een zorgtoeslag. Dit is een toeslag ter compensatie van de zorgverzekeringskosten.

Ggz van gemeente naar zorgverzekering

Geestelijke gezondheidszorg valt vanaf 18 jaar niet meer onder de jeugdwet maar onder de zorgverzekering. Het is belangrijk om op tijd te kijken of dit bij dezelfde instelling kan of dat er overgestapt moet worden naar een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De keuze van een zorgverzekering kan hier ook invloed op hebben.

Aandachtspunten

  • Eigen risico voor zorgkosten.

  • Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Zorg via de gemeente

Verlengde jeugdhulp

Voor een deel van de jeugdige is er geen zorg mogelijk vanuit een andere zorgwet en die krijgen verlengde jeugdhulp. Hierbij kun je denken aan pleegzorg of opvoedhulp. Pleegzorg stopt niet bij 18 jaar maar loopt door tot 21 jaar als de jongere dit ook wil. Voor alle verlengde jeugdhulp is het mogelijk om te verlengen tot 23 jaar.

Waar kun je terecht voor verlengde jeugdhulp:

Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht.


Filmpje over verlengde jeugdhulp

Wet Maatschappelijke ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) is er voor volwassenen die door hun beperking belemmeringen ondervinden in hun dagelijks leven. Hierdoor is het moeilijk om zelfstandig activiteiten te ondernemen en problemen op te lossen. Dit kan komen door lichamelijke/licht verstandelijke/zintuiglijke handicap of psychiatrische problemen en dan kun je een beroep doen op de Wmo.

Welke hulp?

De WMO moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De hulp vanuit de WMO kan bestaan uit huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen, maar ook bijvoorbeeld voor woningaanpassing, een aangepaste vervoersvoorziening of een rolstoel.

Keuze PGB of Zorg in natura

Wanneer je gemeente een individuele voorziening nodig is kun je kiezen tussen zorg in natura of een pgb. De gemeente kan je verzoek om een pgb niet zomaar weigeren. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een pgb.

Aanvragen WMO in gemeente: Woerden, Oudewater, Montfoort, De ronde venen en Stichtse Vecht.

Overigen

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is voor mensen met een zorgvraag waarbij blijvend 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Bij kinderen in een jongere leeftijd is het vaak nog afwachten of er iets van ontwikkeling mogelijk is. Maar bij 18 jaar is het altijd goed om de WLZ check te doen bij een intensieve zorgvraag.

Zorg vanuit de WLZ moet aangevraagd worden bij het CIZ. Bij een positief besluit voor de Wlz, dan laat het CIZ dat aan het zorgkantoor weten. Het zorgkantoor kan je helpen bij de keuze hoe je zorg wilt krijgen (zorg van een instelling bij je thuis, zorg in een instelling of met een pgb) en van wie.

Eigen bijdrage

Krijg je zorg vanuit de WMO of WLZ dan wordt er meestal ook eigen bijdrage gevraagd. Dit wordt afgehandeld door het CAK. Het is belangrijk om aan te geven als er geen of zeer beperkt inkomen is want dan kan mogelijk geen eigen bijdrage gevraagd worden.

Website CAK