Onderwijs

Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt en de ruimte om te ontwikkelen. Ouders hebben hierin een belangrijke rol bij o.a. het kiezen van een school, om contact te onderhouden met de leerkracht en geven steun aan hun kind(eren). In de praktijk loop je als ouder ook tegen allerlei vragen aan en zeker als het wat lastiger loopt. Waar let je op bij het kiezen van een school, hoe is de ondersteuning geregeld en wat mag ik van de school verwachten zijn een paar veel gestelde vragen.

Voor ouders is het belangrijk om goed geinformeerd te zijn want dat versterkt de relatie met school en helpt om de juiste afwegingen te maken voor of met je kind. De school speelt daarin een rol met o.a een schoolgids en het is ook handig om zelf informatie te zoeken.

Verschillende thema's

Informatie en advies

Hoe is ondersteuning geregeld in het onderwijs? Welke ondersteuning kan een kind met dyslexie krijgen? Wat is er nodig om mijn kind in het speciaal onderwijs te krijgen? Ouders zitten vaak vol met vragen en zijn op zoek naar informatie. Er zijn veel organisaties die ouders helpen met informatie en advies. Het is belangrijk om als ouder ook onafhankelijk van betrokken partijen te laten informeren zodat er inzicht is in allerlei mogelijkheden.

Lees verder...

Samenwerken en klachten (voorkomen)

Door in gesprek te blijven, ruimte te bieden voor een samenwerking, een goed dossier en goed geinformeerd te zijn kunnen ouders klachten voorkomen. Verwacht niet alleen dat de tegenpartij zaken oplost maar kijk ook wat je als ouder kunt betekenen voor een oplossing. Kom je er niet uit dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning bij gesprekken en kun je gebruik maken van klachten en geschillenregelingen.

Lees verder...