Informatie en advies

Intro

Hoe is ondersteuning geregeld in het onderwijs? Welke ondersteuning kan een kind met dyslexie krijgen? Wat is er nodig om mijn kind in het speciaal onderwijs te krijgen? Ouders zitten vaak vol met vragen en zijn op zoek naar informatie. Er zijn verschillende partijen in Nederland die ouders informeren en adviseren. Verder zijn er ook regelmatig bijeenkomsten over onderwijs thema's in en rond de regio waar je meer informatie kunt krijgen en andere ouders ontmoeten.

Waarom is het belangrijk om als ouder goed geïnformeerd te zijn?

Kennis over mogelijkheden voor maatwerk zijn soms erg goed bij school en betrokken professionals en soms ook beperkt. Voor een goed gesprek is het fijn dat ouders goed geïnformeerd zijn en zelf kijken welke mogelijkheden ze zien voor hun kind. Het onderwijs kan niet alles oplossen en het is dus vaak ook een samenspel waarin ouders en onderwijs allebei een deel van de oplossing aanbieden.

Ouders die goed geïnformeerd zijn weten wat ze van een school en andere betrokken partijen kunnen verwachten. Het is belangrijk om er vanuit te gaan dat de school vaak beperkte kennis heeft over maatwerkoplossingen omdat het om een beperkte groep kinderen gaat en dan is het prettig dat ouders deze informatie kunnen aanreiken in een gesprek.

Informatie en kennis

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ons informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Vind het antwoord in de artikelen op onze website of neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op via 088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Platform in 1 school maakt zich sterk voor inclusief onderwijs. Onderwijs waar álle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, samen kunnen leren en werken. Via het platform In1school worden goede voorbeelden van inclusief onderwijs in de praktijk gedeeld en kennis en ervaring op dit gebied uitgewisseld.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap. Op de website van Balans is veel informatie beschikbaar over onderwijs.

Handige links

Rijksoverheid informatie over passend onderwijs.

Mogelijkheden voor advies en ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan het gezin steunen met informatie, advies en algemene ondersteuning om alle hulp goed afgestemd te krijgen op het gezin. Deze ondersteuner kan het gezin helpen om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. Dit kan door te helpen met aanvragen van zorg o.a. in het onderwijs. Een andere mogelijkheid is dat de cliëntondersteuner mee gaat naar gesprekken met school, aanbieders van zorg en/of gemeente. Elke gemeente heeft dit op een eigen manier ingevuld dus wil je hier gebruik van maken dan kun je navraag doen bij je eigen gemeente.

Lees verder...

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

Website onderwijsconsulenten

Centrum voor consultatie en expertise (CCE)

Passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek is een uitdagende opgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die door een blijvende (licht verstandelijke) beperking of een diagnose zoals autisme, extra risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing te vinden. Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag op school en op zoek gaan naar nieuw perspectief. Ook ouders of verzorgers die zien dat de situatie van hun kind dreigt vast te lopen, kunnen voor consultatie en expertise terecht bij het CCE.

Meer info...