Klachten (voorkomen)

Hoe kun je klachten voorkomen?

1. Blijf in gesprek!

Heeft een kind extra ondersteuning nodig dan wordt dat georganiseerd volgens de regels van de school en het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Kom je er met een leerkracht of andere betrokkenen niet uit dan kan het helpen om een leidinggevende erbij te betrekken of de zorgcoördinator van de school. Vind je het lastig om in gesprek te blijven met school dan kun je ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

2. Goede samenwerking

Voor een goede samenwerking is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en aandacht te hebben voor de beleving van de ander. Het gaat niet alleen om het functioneren van je kind maar ook om de dynamiek in de klas en de mogelijkheden die daar wel maar ook niet zijn.

Voor een goede samenwerking is het ook belangrijk om samen te werken aan oplossingen. Heb je zelf een goede aanpak dan kun je dit als voorbeeld delen.

3. Een goed dossier

Het is belangrijk om als ouder een eigen dossier bij te houden. Van gesprekken kun je vragen om een verslag of zelf aanbieden om een verslag te maken. Daarnaast is het handig om andere contactmomenten ook bij te houden zodat je inzicht hebt in de afspraken die gemaakt zijn en het opvolgen daarvan. Je hebt ook recht om het dossier op school in te kijken of een afschrift te ontvangen.

4. Laat je goed informeren!

Naast de informatie vanuit school is het belangrijk om je ook wat breder te laten informeren vanuit ouderorganisaties. Hierdoor kun je een beter inzicht krijgen in de mogelijkheden en daarmee kun je de gesprekken met school wat meer sturen. Je kunt bij ons terecht voor informatie maar ook bij Ouders & Onderwijs. Zij bieden een landelijk informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs of de school van hun kind, terecht kunnen. Het informatiepunt is bereikbaar via 0800-5010, vraag@oudersonderwijs.nl en deze website.

Klachten en geschillen in het onderwijs

Verschillende mogelijkheden voor klachten

Kom je er in een gesprek met de betrokken niet uit dan zijn er allerlei mogelijkheden voor klachten. Het is belangrijk om goed te kijken welke mogelijkheden passend zijn bij de situatie.

Website Ouders & Onderwijs: klachten

Geschillencommissie passend onderwijs

Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen .

Website geschillencommissie

Melden bij de onderwijs inspectie

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zorgen of vraagtekens over hebt? Dan kun je daar melding van maken bij de Inspectie van het Onderwijs. Heeft je melding te maken met sociale veiligheid dan kun je terecht bij een vertrouwensinspecteur. Je kunt een klacht indienen via het contactformulier. De Inspectie van het Onderwijs neemt geen individuele klachten in behandeling, maar hoort toch graag als er iets mis is op een school of instelling.

Website onderwijsinspectie

Interventieteam onderwijs-zorg

Doel van dit team is het duurzaam oplossen van hardnekkige problemen op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen. Het team gaat in gesprek met partijen om te zorgen dat zij zich inzetten voor een oplossing. Het interventieteam is bereikbaar voor burgers, professionals en organisaties via het e-mailadres interventieteamonderwijs-zorg@minvws.nl

Vragen en antwoorden

Wie kan ondersteunen bij een (lastig) gesprek?

Het kan prettig zijn om bij een gesprek een extra persoon mee te nemen die met je meedenkt, steunt in het gesprek en mogelijk ook meer oplossingen kent. Tijdens gesprekken kan het soms ook lastig zijn want elke ouder wil dat het goed gaat op school met hun kind(eren) en dan kan de boodschap soms hart zijn in een gesprek als het niet zo is. Emoties kunnen opspelen als school onvoldoende oplossingen aandraagt of onredelijk is. Je kunt gratis gebruik maken van een onafhankelijke clientondersteuner bij onder andere gesprekken met het onderwijs, een persoon die staat voor het belang van kind en ouders. Voor ouders is het fijn om vooraf eerst kennis te maken, het verhaal te delen en samen te kijken naar gespreksonderwerpen.

Ik loop (bijna) vast in de samenwerking met school, wat kan ik doen?

Je kunt een Onderwijs(zorg)consulent inzetten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. De Onderwijsconsulenten zijn inzetbaar bij problemen rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

Website onderwijs(zorg)consulenten

Wie kan adviseren bij een kind met erg moeilijk gedrag op school en andere hulp werkt niet?

Centrum voor consultatie en expertise (CCE)

Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking waarbij langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig is. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorg- en onderwijsprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met de expertise van het CCE kunnen professionals probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen.

Website CCE