Gezin en financiën

Overzicht van mogelijkheden voor een extra aanvulling op een (laag) inkomen


Geld (zorgen)

Financien kunnen in een gezin het verschil maken tussen kunnen meedoen of een geisoleerd leven. Er zijn diverse mogelijkheden voor allerlei (financiele) ondersteuning en die hebben we op een rij gezet.

Het Nibud geeft ook veel handige informatie over financien voor kinderen, jongvolwassenen en ouders.

Website Nibud...

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijg je waarschijnlijk kinderbijslag. Je ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

Aandachtspunten:

 • Let op wat je kind bijverdient want dat kan invloed hebben op de kinderbijslag.

 • Kinderbijslag stopt altijd als je kind 18 jaar wordt en soms ook eerder.

Meer info kinderbijslag SVB...

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kun je bij de volgende voorwaarden een dubbele kinderbijslag ontvangen:

 • Je kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar;

 • Je kind woont thuis;

 • Je kind heeft intensieve zorg nodig. (wordt bepaald door het CIZ)

Meer info en aanvragen bij de SVB...

Extra bedrag bij dubbele kinderbijslag

Bij een heel jaar ontvangst dubbele kinderbijslag en een laag inkomen van 1 van de ouders is er een extra bedrag aan kinderbijslag mogelijk. Deze aanvraag verloopt ook via de SVB.

Meer info en aanvragen bij de SVB...

Extra geld bij een laag inkomen

Bij een laag inkomen zijn verschillende aanvullingen mogelijk om zo armoede te beperken. De belangrijkste opties voor ouders zijn hier uitgewerkt. Per regeling zijn er andere voorwaarden en dat kan ook weer verschillen per gemeente. Dus laat je goed informeren bij de lokale instanties wat van toepassing is op de persoonlijke situatie.

Toeslagen

Er zijn verschillende tegemoetkomingen mogelijk voor mensen met een laag inkomen:

 • Zorgtoeslag: een tegemoetkoming in de premie van je zorgverzekering.

 • Huurtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten voor de huur.

 • Kindgebonden budget: een tegemoetkoming voor mensen en ook jongvolwassenen met een kind tot 18 jaar.

 • Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming voor kosten van geregistreerde kinderopvang.

Belastingdienst: toeslagen

Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk ook bij een laag inkomen. Gemeenten bieden mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Tegemoetkoming meerkosten zorg

Voor chronische zieken en gehandicapten kunnen zorgkosten flink oplopen. Voor lage inkomens is er een tegemoetkoming.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Individuele inkomens toeslag

Een extraatje voor wie al lang een laag inkomen heeft, geen uitzicht op inkomensverbetering en voldoet aan de voorwaarden.

Meer informatie:

Inwoners gemeente Woerden, Oudewater en Montfoort: Ferm Werk Inwoners uit gemeente De ronde venen en Stichtse Vecht kunnen bij de eigen gemeente terecht.

Extra hulp in middelen

Kosten voor school

Stichting Leergeld Groene Hart richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

Stichting Leergeld Groene Hart


Verjaardagsbox

In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!

Stichting jarige job

Sporten en cultuur

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Jeugdfonds sport en cultuur

Voedselbank

In diverse gemeenten zijn voedselbanken actief om inwoners te voorzien van voedsel voor een minimaal levensonderhoud en armoede te bestrijden.

Voedselbank Montfoort

Voedselbank Woerden

Voedselbank Oudewater

Voedselbank De ronde venen

Voedselbank Stichtse Vecht

Kinderhulp

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )

 • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)

 • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)

Nationaal fonds kinderhulp

Speelgoed Woerden

Voor kinderen uit gezinnen met een klein budget (op- of onder de armoedegrens) is het krijgen van zomaar wat speelgoed of een verjaardagscadeautje niet vanzelfsprekend.

Wij zamelen gebruikt speelgoed in dat er aantrekkelijk uitziet, dat heel, schoon en compleet is, en geven dat aan hen door. Voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed belangrijk. Wij kopen nieuw speelgoed in bij tekorten.

Speelgoedbank Woerden