Overzicht organisaties


Patiënten-, cliënten- en ouderorganisaties


Informatie, advies en/of ondersteuning

Ouders & Onderwijs: is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ons informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind.

Onderwijs(zorg)consulenten: kunnen ouders/ verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Informatie langdurige zorg: informatie over wetgeving en het organiseren van passende zorg.

Centrum voor consulatie en expertise: onafhankelijk advies bij complexe vastlopende problematiek.

Vrije tijd

Woerden connected: een project waar kinderen van 9 tot 13 jaar samen met mediakunstenares Cym een computerspel of interactief verhaal ontwikkelen.

Jongerensoos Soosjaal: activiteiten op de laatste vrijdag van de maand voor jongeren.

Chill Auti Café: uitgaan voor jongeren met autisme in Houten.

Sport en beweegwijzer: folder met overzicht van mogelijkheden voor aangepast sporten in Woerden, De Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Speciaal voor kinderen

Weetwatikheb.nl Een site voor kinderen met info over allerlei aandoeningen.

Kinderrechten.nl Rechten van kinderen in een notedop.

Infovoorkinderen.nl Op deze website vind je uitleg en tips over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over verkering, vrienden maken, huiswerk en je eigen lichaam.

Kinderombudsman.nl De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren t/m 18 jaar om voor hun rechten op te komen.

Kindertelefoon.nl De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.