Activiteiten 2020

Hoogbegaafd in het basisonderwijs

We denken in het basisonderwijs mee in de werk- en stuurgroep over nieuwe programma's voor kinderen die hoogbegaafd zijn zodat het onderwijs beter aansluit bij deze kinderen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat veel kinderen vanuit deze doelgroep vastlopen in het onderwijs. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er meer ruimte en kennis komt in het onderwijs zodat deze kinderen goed kunnen ontwikkelen. In dit project denken we mee in de stuur- en werkgroep.


Kenniswerkplaats jeugd

In de kenniswerkplaats jeugd, Kind en gezin centraal, zijn we partner in de stuurgroep en stimuleren we ouderparticipatie. We vinden het belangrijk om de positie van ouders en ervaringsdeskundigen te versterken in allerlei onderzoek en lerende netwerken. Het mooie is dat we in deze kenniswerkplaats samenwerken met jongeren, ouders, onderzoekers, opleidingen, GGD, gemeenten, lokale teams, onderwijs, jeugdhulp aanbieders en S


Nieuwe online info

Er worden nieuwe thema's uitgewerkt over onderwijs en jeugdhulp voor ons infopunt.


Inkoop jeugdhulp

In de regionale inkoop jeugdhulp denken we mee over kwaliteit, innovatie en diversiteit zodat de juiste hulp beschikbaar is in 2022.


Nieuwe koers toekomst

Het is belangrijk dat ouders sterker georganiseerd worden in de regio en provincie. We werken aan een nieuwe koers voor de toekomst. Met een groep ouders uit Utrecht en Flevoland wordt een nieuw plan uitgedacht zodat er meer ingespeeld kan worden op de bovenregionale, regionale en lokale participatie van ouders en hun kinderen. We vinden het belangrijk dat er meer ervaringsexpertise van ouders beschikbaar komt in de lerende netwerken van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, jeugdbescherming en de opleidingen van professionals. Heb je als ouder interesse in dit initiatief dan kun je mailen naar Nely Sieffers.


Jeugdhulp doen we samen

Jeugdhulp doen we samen is een landelijk project met diverse clientenorganisaties om de lokale en regionale participatie van ouders en jongeren te versterken. Stichting UW Ouderplatform vindt het belangrijk dat ouders en jeugdige participeren bij de ontwikkeling van beleid. Daarom hebben we een bijdrage geleverd in dit project waardoor allerlei inspiratie beschikbaar komt. Op 28 september 2020 is er een uitgebreide toolkit opgeleverd met bewezen tips en voorbeelden van allerlei mooie initiatieven.

Meer info...

Signalerende rol

Ook in dit jaar houden we de ontwikkelingen landelijk en in de regio goed in de gaten en spelen in op de ontwikkelingen. Ouders kunnen bij ons terecht als ze knelpunten ervaren of vragen hebben.

Signaleer je knelpunten of heb je een vraag dan kun je mailen naar infopunt@uwouderplatform.nl