Stichting UW Ouderplatform

Doel

Stichting UW Ouderplatform heeft tot doel: het ondersteunen van gezinnen met kinderen die een ondersteuningsvraag hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving.

De stichting wil dit doel bereiken door:

  1. Ouders en/of vertegenwoordigers van kinderen te laten participeren in de lokale en regionale ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs, preventie, jeugdhulp, zorg, arbeid en inkomen.

  2. Kennis en informatie te verstrekken aan ouders en/of vertegenwoordigers van kinderen om inzicht te geven in het zorglandschap vanuit gezinsperspectief.

  3. Goed geïnformeerde ouders hun weg te laten vinden en eigen regie vorm te geven.

  4. En alles wat met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ontstaansgeschiedenis

In februari 2013 is UW Ouderplatform begonnen als een burgerinitiatief om ouders te versterken met informatie en ouders een stem te geven bij de ontwikkeling van lokaal en regionaal beleid op het gebied van onderwijs en jeugdhulp. Dit is langzaam uitgegroeid tot een platform van en voor ouders met kinderen van 0-27 jaar in de regio Utrecht-west. Op 13 juni 2017 is stichting UW Ouderplatform opgericht zodat we onze activiteiten beter kunnen borgen.

ANBI status

Sinds 1 januari 2018 is Stichting UW Ouderplatform een door de belastingdienst erkende ANBI. Het bestuur ziet dit als een mooie erkenning voor de doelstellingen van de stichting. Voor sponsoren, gevers en donateurs geeft dit het voordeel dat giften afgetrokken kunnen worden van de belasting. Zie voor de bepalingen hiervoor www.belastingdienst.nl.

Bestuursleden

Het bestuur van stichting UW Ouderplatform bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Nely Sieffers

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Afke Jong

Verantwoording

Ons beleid hebben we beschreven in een beleidsplan en jaarlijks verantwoorden wij onze werkzaamheden in een jaarverslag.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Beleidsplan 2017 - 2020


Algemene informatie

Naam: Stichting UW Ouderplatform

Vestigingsplaats: Breukelen

E-mail: infopunt@uwouderplatform.nl

Kamer van koophandel: 68975341

RSIN: 857671546

Bankrekening: NL61 RABO 0321 5838 33