Team UW Ouderplatform

Team

Het team van stichting UW Ouderplatform bestaat uit een enthousiaste groep ouders. We zijn ouders met ervaring op het gebied van passend onderwijs, jeugdhulp, jeugdbescherming, zorg en participatie. Binnen het regionale platform vormen we kleine lokale teams van ouders die in hun eigen gemeente activiteiten organiseren, netwerken met ouders en organisaties en samen met gemeente en onderwijs in gesprek zijn over beleid. Een deel van het team zit in het bestuur van stichting UW Ouderplatform. Bestuursleden en vrijwilligers werken op basis van vrijwillige inzet en ontvangen alleen een onkosten vergoeding.

Doe je mee?

We zijn op zoek naar ouders die onze lokale teams versterken of algemene taken kunnen oppakken. Vind je het leuk om:

  • Mee te praten over beleid bij gemeente of onderwijs

  • Activiteiten te organiseren

  • Voorlichting te geven

  • Netwerken om de ouderpositie op de kaart te zetten

Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via infopunt@uwouderplatform.nl

Teamleden

Nely Sieffers

Voorzitter

Het is belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om te ontwikkelen zodat het kan meedoen en gezinnen de hulp krijgen die daarbij nodig is. Dit is niet vanzelfsprekend en daarom bouw ik graag bruggen tussen de ervaring van gezinnen en de beleidsontwikkeling van onderwijs en gemeenten.

Afke Jong Bestuurslid

Afke Jong

Penningmeester

Er wordt op het gemeentehuis te vaak óver gezinnen gepraat in plaats van mét gezinnen. Beleid en regels zouden er vast anders uitzien als beleidsmakers een dagje in onze schoenen staan. Als bestuurslid wil ik ons verhaal vertellen. Daarbij wil ik ouders ondersteunen met goede informatie en een plek geven om hun kennis en ervaring te delen.

Vacature secretaris


Angela Broekhuizen

Vrijwilliger

Als vrijwilliger van UW Ouderplatform wil ik mij inzetten voor geïnformeerde ouders en goed beleid op het gebied van jeugdhulp waardoor ieder kind de zorg en het onderwijs krijgt die het verdient!