Vacatures

Vrijwilligers gezocht

Het werk van stichting UW Ouderplatform wordt uitgevoerd door een beperkte groep vrijwilligers die vaak daarnaast ook in het bestuur zitten. Voor de continuïteit zijn we toe aan een nieuwe fase en willen we het team vrijwilligers uitbreiden voor de uitvoerende taken en hebben we allerlei leuke vacatures. In het bestuur zoeken we twee nieuwe bestuursleden met bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Al onze vrijwilligersfuncties zijn in overleg in te vullen en flexibel in tijdsinzet. We zijn allemaal ervaren ouders met met een zorggezin en er is begrip voor de druk die dat ook geeft.

 • Al onze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersovereenkomst en zijn daarmee ook verzekerd.
 • We bieden je een zinvolle en passende functie en goede ondersteuning en deskundigheidsbevordering gericht op jouw activiteit.
 • Tweemaal per jaar organiseren we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.
 • We hebben (helaas) geen structurele vergoeding voor vrijwilligers tenzij de activiteiten zijn gekoppeld aan een gesubsidieerd project.

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Je kunt mailen voor een (telefonische) afspraak naar bestuur@uwouderplatform.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld

Vacatures bestuur

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Je kunt mailen voor een (telefonische) afspraak naar bestuur@uwouderplatform.nl

Voorzitter

Het bestuur van UW Ouderplatform behartigt de belangen van de stichting. Onze bestuursleden zijn zeer betrokken bij de maatschappelijke belangen van de ouders en/of vertegenwoordigers van kinderen.

Wat ga je doen?

 • Heeft algemene leiding van de stichting;
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
 • Geeft leiding aan het bestuur;
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
 • Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
 • Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
 • Coördineert en stuurt activiteiten;

Het bestuur komt 6 maal per jaar bij elkaar en bestuursleden zijn regelmatig aanwezig bij activiteiten van UW Ouderplatform.

Bestuurlijke ervaring is gewenst.

Secretaris

Het bestuur van UW Ouderplatform behartigt de belangen van de stichting. Onze bestuursleden zijn zeer betrokken bij de maatschappelijke belangen van de ouders en/of vertegenwoordigers van kinderen.

Wat ga je doen?

 • Maken van agenda en notulen voor de vergaderingen
 • Beheert de mail, post en archief van de stichting
 • Schrijven van het jaarverslag en brieven
 • Planning van o.a. vergaderingen
 • Overige taken in overleg

Het bestuur komt 6 maal per jaar bij elkaar en bestuursleden zijn regelmatig aanwezig bij activiteiten van UW Ouderplatform.

Vacatures kernteam

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:

Organisator activiteiten

Utrecht West Ouderplatform organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten zodat ouders en/of vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.

Wat ga je doen?

 • Je bedenkt samen met het team leuke activiteiten voor ouders en stelt het programma op.
 • Je regelt de locatie en catering voor bijeenkomsten.
 • Je verwerkt de aanmeldingen en vragen over de bijeenkomst.
 • Tijdens de bijeenkomst ben je aanspreekpersoon voor praktische zaken en ontvang je de deelnemers.

Overigens komt organisatietalent altijd van pas. We vinden vast een passende taak!

Lokale netwerkers

Utrecht West Ouderplatform werkt voor 5 gemeenten; Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort. In al deze gemeenten willen we zichtbaar zijn. Dit doen we onder andere door het verspreiden van folders en posters in gemeentehuizen, scholen, Centra voor Jeugd en Gezin en bij huisartsen.

Wat ga je doen?

 • Je verspreidt onze folders en posters in je eigen wijk en gemeente.
 • Ongeveer eenmaal per half jaar controleer je of het materiaal aangevuld moet worden.
 • Op plekken waar ouders komen kun je netwerken, vragen beantwoorden en ouders informeren over UW Ouderplatform.

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Je kunt mailen voor een (telefonische) afspraak naar bestuur@uwouderplatform.nl

Vrijwilligers coördinator

Vinden en behouden van vrijwilligers is de belangrijkste taak van de vrijwilligers coördinator. We matchen de belangstelling van de vrijwilliger aan de behoeften van de stichting om zo een passende en zinvolle functie te creëren. De stichting hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. Aan het eind wordt een evaluatief gesprek gehouden. Een vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg. De begeleiding is gericht op de verrichten taken.

Wat ga je doen?

 • Je voert kennismakingsgesprekken met belangstellenden en evaluatieve gesprekken met vrijwilligers.
 • Je onderhoudt contact met vacaturebanken. Je coördineert de begeleiding van de vrijwilliger maar voert deze niet persé zelf uit.
 • Je coördineert de vrijwilligersbijeenkomsten 2x per jaar.

Fondsenwerver

De financiële positie van de stichting vraagt onze aandacht omdat de middelen voor de organisatie op dit moment te beperkt zijn. Om het voortbestaan en organisatie van de stichting te garanderen zijn we afhankelijk van giften. Dit is een onzekere financieringsbron die voortdurend om aandacht vraagt. Het lukt ons nog onvoldoende om fondsen binnen te halen.

Wat ga je doen?

 • We zoeken iemand die het leuk vindt om, samen met de penningmeester, actief op zoek te gaan naar subsidies, fondsen en giften.

Kennis van fondsenwerving is een pré maar PGO Support biedt ook een goede fondsenwervingscursus. Dus ben je gemotiveerd om ons te helpen dan maken we graag gebruik van jouw enthousiasme en organisatietalent.

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Je kunt mailen voor een (telefonische) afspraak naar bestuur@uwouderplatform.nl

Medewerker Communicatie

Voor goede eigen regie van ouders is goede informatie van fundamenteel belang. Daarom delen we informatie, nieuwsberichten en nieuwe ontwikkelingen via website, nieuwsbrief en sociale media.

Wat ga je doen?

 • Meedenken in het communicatieplan en advies geven over Communicatie & PR organisatiebreed
 • Adviseren bij evenementen/activiteiten/nieuwe projecten
 • Mede verantwoordelijk voor het bijhouden van de website. Je redigeert de verhalen die binnenkomen en vermeldt het laatste nieuws
 • Meedenken met de redactie van onze nieuwsbrief KrachtVoer
 • Creatief zijn op het gebied van Social Media, email en marketing
 • Artikelen en persberichten schrijven voor de media

In deze functie kun je jouw tijd zelf indelen en is ervaring met communicatie en/of opleiding op dit gebied fijn.

Beheerder website en platform

Goed geïnformeerde ouders is een belangrijke doelstelling voor stichting UW Ouderplatform. Het voordeel van online informatie is dat het beschikbaar is op het moment dat ouders het nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de lokale informatiebronnen. Ook voor de interne organisatie is het van belang dat we gemakkelijk informatie kunnen delen, kunnen mailen en een goede omgeving hebben om te kunnen samenwerken. Hiervoor gebruiken we nu een G-suites domein en we stappen binnenkort over naar Office 365.

Wat ga je doen?

 • Beheer van de website via Google-sites
 • Beheer van de online werkomgeving

Ervaring met de programma's die wij gebruiken is fijn.