Regio Utrecht-West

Gemeenten De ronde venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

In de regio Utrecht-West werken de gemeenten samen op het gebied van inkoop leerlingenvervoer, inkoop van specialistische jeugdhulp en zorgaanbieders WMO, onderwijs, leerplicht en uitvoering participatiewet. Wij worden regelmatig betrokken bij deze samenwerking om input te leveren vanuit gezinsperspectief.

Transformatieplan jeugdhulp

Er is extra budget beschikbaar voor de regio om de verandering die nodig is binnen de jeugdhulp vorm te geven. De regio Utrecht-West heeft de gezamenlijke acties van de gemeenten beschreven in een transformatieplan.

Er wordt ingezet op:

  • Integrale vroeghulp om later zwaardere problemen te voorkomen

  • Maatwerktafels met deskundigheidsbevordering.

  • Meer hulp in het gezin waardoor jeugdhulp met verblijf voorkomen wordt.