Wegwijzer

Gemeente De ronde venen

Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis

Wegwijs in De ronde venen

In de wegwijzer kun je informatie vinden over onderwijs, het sociaal domein en diverse organisaties in gemeente Woerden. Verder ook een onderdeel met beleid, verordeningen en beleidsregels die van belang zijn als er geen vrij toegankelijke hulp nodig is. Kun je iets niet vinden dan horen we het graag en kunnen we even meedenken.

Cliëntondersteuning

Vind je het lastig om zelf je hulp te organiseren, is het prettig als er iemand mee gaat naar een gesprek met school of heb je iemand nodig die helpt om zorg aan te vragen bij de gemeente? In gemeente De ronde venen kunnen inwoners gebruik maken van de gratis cliëntondersteuning van MEE.

Onderwijs

Onderwijs in De ronde venen

In gemeente De ronde venen zijn diverse scholen voor basisonderwijs en het Veenlanden college voor voortgezet onderwijs. Voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan kinderen naar scholen in de regio.

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden of is de school handelingsverlegen dan zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Links onderwijs

Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Leerlingenvervoer: is bestemd voor leerlingen in speciaal (basis)onderwijs, primair of voortgezet onderwijs die een beperking hebben en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Heeft je kind op de basisschool meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden dan wordt Passenderwijs betrokken.

Website Passenderwijs

Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkings-verband buiten de regio geregeld.

Website RUW

Sociaal domein

Servicepunten

Het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg geeft advies en informatie aan alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Gratis en vrijblijvend. Het Servicepunt biedt veel diensten van verschillende instanties in de gemeente.

De Servicepunten vormen ook de toegang tot het Sociaal Team. In dit team werken specialisten uit verschillende disciplines samen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen.

Handige links

Leerlingenvervoer: Belemmert de beperking van uw kind het zelfstandig reizen naar school met het openbaar vervoer? Dan komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Belangrijke adressen

Buurtgezinnen: zoekt in de gemeente De ronde venen steungezinnen voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Centrum voor jeugd en gezin: Het CJG is dé plek voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar en professionals. Naast preventieve onderzoeken kunt u gratis terecht voor informatie en advies op maat over opvoeden en opgroeien.

Handje helpen: zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair.

Gemeenteraad De ronde venen

Kwadraad De ronde venen: Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Pedagogisch Bureau, Buurtbemiddeling en Onafhankelijke regieondersteuning.

Participatieplatform De ronde venen: adviseert het College gevraagd en ongevraagd over de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen.

Tympaan-De Baat: welzijnsorganisatie voor inwoners van gemeente De ronde venen.

Voedselbank De ronde venen: biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen in financiële problemen.

Beleid, verordeningen en beleidsregels