Wegwijzer Montfoort

Linschoten en Montfoort

Wegwijs in Montfoort

In de wegwijzer kun je informatie vinden over onderwijs, het sociaal domein en diverse organisaties in gemeente Montfoort. Verder ook een onderdeel met beleid, verordeningen en beleidsregels die van belang zijn als er speciale hulp nodig is. Kun je iets niet vinden dan horen we het graag en kunnen we even meedenken.

Cliëntondersteuning

Vind je het lastig om zelf je hulp te organiseren, is het prettig als er iemand mee gaat naar een gesprek met school of heb je iemand nodig die helpt om zorg aan te vragen bij de gemeente? In gemeente Montfoort kunnen inwoners gebruik maken van de gratis cliëntondersteuning van MEE.

Onderwijs

Onderwijs in Montfoort

In gemeente Montfoort zijn diverse scholen voor basisonderwijs en het Wellantcollege voor voortgezet onderwijs. Voor voortgezet onderwijs, speciaal (basis) onderwijs gaan kinderen naar scholen in de regio.

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden of is de school handelingsverlegen dan zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Handige links

Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school ((speciaal)basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs) of stage-adres kunnen reizen.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Heeft je kind op de basisschool meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden dan wordt Passenderwijs betrokken.

Website Passenderwijs

Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkings-verband buiten de regio geregeld.

Website RUW

Sociaal domein

Jeugdteam

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kun je terecht bij het Jeugdteam. Iedereen die vragen of zorgen heeft over kinderen en gezinnen kan contact opnemen met het Jeugdteam. Het jeugdteam geeft zelf begeleiding en bij specialistische hulp of PGB beoordelen zij welke hulp nodig is zodat de gemeente een beschikking kan afgeven.

Website: Jeugdteam

SWOM

De SWOM heeft een sociaal team voor de hulpvragen op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, dementie, mantelzorg, uitvoering Wet Maatschappelijke ondersteuning incl. hulpmiddelen en woningaanpassingen. Het gaat hierbij vooral om zorg voor volwassenen maar ook om ondersteuning voor mantelzorgers en hulpmiddelen voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Het is handig om hulp schriftelijk aan te vragen!

Website: SWOM

Ferm werk

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Voor hulp bij schulden kunnen inwoners uit Montfoort ook bij Ferm Werk terecht.

Website: www.fermwerk.nl

Beleid, verordeningen en beleidsregels

In diverse verordeningen en beleidsregels is beschreven hoe het beleid vorm gegeven wordt. Dit zijn de kaders waarop hulp toegewezen wordt.

(Laatst bijgewerkt: 22 juli 2018)