Wegwijzer Oudewater

Wegwijs in Oudewater

In de wegwijzer kun je informatie vinden over onderwijs, het sociaal domein en diverse organisaties in gemeente Oudewater. Verder ook een onderdeel met beleid, verordeningen en beleidsregels die van belang zijn als er speciale hulp nodig is. Kun je iets niet vinden dan horen we het graag en kunnen we even meedenken.

Cliëntondersteuning

Vind je het lastig om zelf je hulp te organiseren, is het prettig als er iemand mee gaat naar een gesprek met school of heb je iemand nodig die helpt om zorg aan te vragen bij de gemeente? In gemeente Oudewater kunnen inwoners gebruik maken van de gratis cliëntondersteuning van MEE.

Onderwijs

Onderwijs in Oudewater

In gemeente Oudewater zijn diverse scholen voor basisonderwijs. Voor speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs gaan kinderen naar scholen in de regio.

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden of is de school handelingsverlegen dan zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Handige links

Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking die niet zelfstandig naar school of stage-adres kunnen reizen. Je kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Heeft je kind op de basisschool meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden dan wordt Passenderwijs betrokken.

Website Passenderwijs

Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkings-verband buiten de regio geregeld.

Website RUW

Sociaal domein

Stadsteam Oudewater

Het stadsteam is de toegang voor jeugdhulp en hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het Stadsteam Oudewater werkt nauw samen met de maatschappelijke organisaties in en rondom Oudewater. Informatie en adviesvragen die het Stadsteam Oudewater zelf kan beantwoorden, worden direct opgepakt. Bij meer complexe vragen zoekt het Stadsteam samenwerking. Bij voorkeur lokaal, maar noodzakelijk ook daarbuiten.

Website: Stadsteam Oudewater

Ferm werk

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Voor hulp bij schulden kunnen inwoners uit Oudewater ook bij Ferm Werk terecht.

Website: www.fermwerk.nl

Beleid, verordeningen en beleidsregels

In diverse verordeningen en beleidsregels is beschreven hoe het beleid vorm gegeven wordt. Dit zijn de kaders waarop hulp toegewezen wordt.