Stichtse Vecht

Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud-Zuilen.

Wegwijs in Stichtse Vecht

In de wegwijzer kun je informatie vinden over onderwijs, het sociaal domein en diverse organisaties in gemeente Stichtse Vecht. Verder ook een onderdeel met beleid, verordeningen en beleidsregels die van belang zijn als er speciale hulp nodig is. Kun je iets niet vinden dan horen we het graag en kunnen we even meedenken.

Cliëntondersteuning

Vind je het lastig om zelf je hulp te organiseren, is het prettig als er iemand mee gaat naar een gesprek met school of heb je iemand nodig die helpt om zorg aan te vragen bij de gemeente? In gemeente Stichtse Vecht kunnen inwoners gebruik maken van verschillende organisaties die cliëntondersteuning bieden.

Onderwijs

Onderwijs in Stichtse Vecht

In gemeente Stichtse Vecht zijn diverse scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan kinderen naar scholen in de regio.

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden of is de school handelingsverlegen dan zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Handige links

Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Leerlingenvervoer: is bestemd voor leerlingen in speciaal (basis)onderwijs, primair of voortgezet onderwijs die een beperking hebben en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Heeft je kind op de basisschool meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden dan wordt Passenderwijs betrokken.

Website Passenderwijs

Samenwerkingsverband Sterk VO

Sterk VO is een samenwerkingsverband voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Utrecht. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in gemeente Utrecht en Stichtse Vecht zijn aangesloten. Op de website kun je meer informatie vinden over het ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad, de ondersteuningsmogelijkheden en contactgegevens.

Website: Sterk VO

Sociaal domein

Jeugdhulp en zorg

Met alle vragen en zorgen binnen een gezin met opgroeiende kinderen kun je terecht bij de gemeente. Jeugd- en wmo-consulenten pakken je zorgvraag op en kijken wat nodig is. Bij meervoudige vragen wordt het sociaal team ingezet om ervoor te zorgen dat alles geregeld wordt. Is er jeugdhulp of hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning nodig dan wordt na een keukentafelgesprek een beschikking afgegeven.

Website: Stichtse Vecht jeugdhulp, wmo en zorg

Jongerenloket

Het Jongerenloket helpt jongeren als ze geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet kunnen rondkomen met geld. Samen met de jongere kijken ze naar oplossingen en naar wat er wel kan. Ook al denkt de jongere dat werken of naar school gaan nu niet mogelijk is. Een tijdelijke uitkering kan tot de mogelijkheden behoren.

Website: jongerenloket Stichtse Vecht

Werk en inkomen

Mensen op eigen benen laten staan, zodat zij weer kunnen meedoen in de maatschappij en gericht vooruit kunnen. Dat is waar Werk en Inkomen van gemeente Stichtse Vecht zich voor haar inwoners hard voor maakt. Heb je extra financiële ondersteuning nodig, extra ondersteuning bij het zoeken en behouden van werk, een beschutte werkplek of hulp bij schulden dan kun je terecht bij de werk en inkomen van gemeente Stichtse Vecht.

Website: Stichtse Vecht werk en inkomen

Belangrijke links

UW cliëntondersteuning: bieden cliëntondersteuning en ondersteunen gezinnen bij het organiseren van de juiste zorg en ondersteuning.

U-pas een pas met allerlei kortingen voor inwoners met een laag inkomen.

Sociale kaart: overzicht van allerlei organisaties die in en rond gemeente Stichtse Vecht diensten aanbieden op het gebied van zorg en ondersteuning.

Beleid, verordeningen en beleidsregels

In diverse verordeningen en beleidsregels is beschreven hoe het beleid vorm gegeven wordt. Dit zijn de kaders waarop hulp toegewezen wordt.