Wegwijzer Woerden

Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld

Wegwijs in Woerden

In de wegwijzer kun je informatie vinden over onderwijs, het sociaal domein en diverse organisaties in gemeente Woerden. Verder ook een onderdeel met beleid, verordeningen en beleidsregels die van belang zijn als er geen vrij toegankelijke hulp nodig is. Kun je iets niet vinden dan horen we het graag en kunnen we even meedenken.

Regie/cliëntondersteuning

Vind je het lastig om zelf je hulp te organiseren, is het prettig als er iemand mee gaat naar een gesprek met school of heb je iemand nodig die helpt om zorg aan te vragen bij de gemeente? In Woerden hebben we regieondersteuners. Dat zijn onafhankelijke cliëntondersteuners die je hierbij kunnen helpen.

Onderwijs

Onderwijs in Woerden

In gemeente Woerden zijn diverse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Er is ook een school voor speciaal basisonderwijs, een praktijkschool en een MBO. Voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan kinderen naar scholen buiten de regio.

Hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden of is de school handelingsverlegen dan zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Handige links

Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Leerlingenvervoer: Belemmert de beperking van uw kind het zelfstandig reizen naar school met het openbaar vervoer? Dan komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten. Heeft je kind op de basisschool meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden dan wordt Passenderwijs betrokken.

Website Passenderwijs

Samenwerkingsverband RUW

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO- RUW) is het kloppende hart van passend onderwijs. Er wordt samengewerkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen op de scholen. Dit samenwerkingsverband is voor de voortgezet onderwijs scholen in Woerden, De ronde venen en Montfoort. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt door dit samenwerkings-verband buiten de regio geregeld.

Website RUW

Sociaal domein

Woerdenwijzer

Woerdenwijzer is de integrale toegang voor jeugdhulp, wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en schuldhulpverlening. Je kunt hier veel informatie vinden over het aanvragen van ondersteuning door middel van een ondersteuningsplan, verlenging van zorg, een sociale kaart en allerlei praktische informatie. Woerdenwijzer is een onderdeel van gemeente Woerden waar u terecht kunt bij klachten.

Website: Woerdenwijzer

Ferm werk

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk.

Website: www.fermwerk.nl

Belangrijke adressen

Vrijwilligers voor U! Een overzicht van vrijwilligersorganisaties in en om Woerden.

Welzijn Woerden: welzijnsorganisatie in gemeente Woerden

Handje helpen: zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair.

Buurtgezinnen Woerden: zoekt in de gemeente Woerden steungezinnen voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Kwadraad Woerden: Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Pedagogisch Bureau, Buurtbemiddeling en Onafhankelijke regieondersteuning.

Gemeenteraad Woerden

Participatieraad Woerden: adviseert het College gevraagd en ongevraagd over de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen.

Voedselbank Woerden: biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen in financiële problemen.

Reinaerde BSO Woerden: Buitenschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking


Beleid, verordeningen en beleidsregels

In diverse verordeningen en beleidsregels is beschreven hoe het beleid vorm gegeven wordt. Dit zijn de kaders waarop hulp toegewezen wordt.

(Laatst bijgewerkt: 22 juli 2018)